Témata

24. 2. 2020

Coworking z legislativního pohledu

Coworkingové prostory představují v dnešní době stále populárnější způsob, jak podnikatelsky využít komerční nemovitost. Podobně jako u standardního pronájmu i zde vlastník poskytuje budovu nebo její část k dočasnému užívání třetí osobě, přičemž ta za to platí dohodnutou úplatu. Rozdíl však spočívá v tom, že ve sféře coworkingu jsou tytéž prostory užívány více subjekty, jimž je umožněno i velmi krátkodobé užívání. Konkrétní uživatel si tedy může pronajmout třeba i jen jednu kancelář, či dokonce jediné pracovní místo ... více
21. 2. 2020

CEE: realitní investice rostou

Na trhu komerčních nemovitostí ve střední a východní Evropě (ČR, SR, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, dále CEE) byly v roce 2019 realizovány invenční transakce za 14 miliard eur, přičemž 55 % této částky připadlo na Polsko. Druhým a třetím nejoblíbenějším cílem realitních investorů v našem regionu byly podle šetření poradenské společnosti JLL Česká republika a Maďarsko. „Také v loňském roce si nejlepší výsledek v oblasti investic do nemovitostí připsalo Polsko. Stojí za zmínku, že investice do polských nemovitostí ... více
19. 2. 2020

Marcel Soural (Trigema) o hlídání židlí, nedostatku odpovědnosti a byrokracii

Většina účastníků povolovacího procesu řeší v první řadě své alibi, mají obavy, aby o to své razítko nepřišli. A v rámci toho se navíc snaží řešit věci, které jsou už nad rámec legislativy a jejich kompetencí. Vytvářejí tak vlastně nové předpisy a požadavky, které nejsou nikde popsané. My ovšem to jejich razítko potřebujeme, takže jim musíme vyhovět - říká na margo aktuální situace ve výstavbě Marcel Soural, zakladatel a hlava společnosti Trigema. O vašich projektech Top ... více
17. 2. 2020

Znalecké posudky ve stavebnictví a nový zákon o znalcích (II)

Základním předpisem, který nyní upravuje postavení a činnost znalců, je letitý zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Koncem roku 2019 ale byl schválen zcela nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (zákon č. 254/2019 Sb.) a s ním související změnový zákon (zákon č. 255/2019 Sb.). Oba tyto zákony nabývají účinnosti 1. ledna 2021. Naskýtá se tedy otázka, jak to bude s dosavadními znalci a znaleckými ústavy. Jejich postavením se nový zákon č. ... více