/cs/article/19936/bim-day-na-arch-for-people/ BIM Day na ARCH FOR PEOPLE

BIM Day na ARCH FOR PEOPLE

Nenechte si ujít další mezinárodní konferenci na ARCH FOR PEOPLE. Odborná rada pro BIM (Building Information Modeling) ve spolupráci s organizátory AFP pořádá BIM Day. Konference proběhne v pondělí 12. září 2011 v přednáškové místnosti Gočár v nové budově Fakulty architektury ČVUT v Praze. Nenechte si ujít příspěvky odborníků na BIM z ČR i ze zahraničí v čele s Artem Kiviniemim z Univesrsity of Salford a Ianem Boglem z britského ateliéru BFLS.

Zavedení metodiky BIM (informační model budovy) vyvolává v České republice, stejně jako v jiných evropských zemích, spoustu otázek. A právě proto vznikla Odborná rada pro BIM. Tato organizace je první svého druhu v České republice a klade si za cíl věnovat se dlouhodobě problematice informačního modelu budovy a to z pohledu všech zainteresovaných stran stavebního procesu. Tedy od architektů přes projektanty, odborné profese, stavební firmy, správce budov až po akademickou půdu a tvůrce stavebních norem. Všem těmto profesím má BIM Day pomoci a rozšířit obzory.

BIM Day je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem. Z důvodu omezené kapacity je nutná registrace na stránkách ARCH FOR PEOPLE.

Použití metodiky práce BIM u veřejných zakázek je již uzákoněno v několika evropských státech a proto je pouze otázkou času, kdy se tak stane i v České republice. Spektrum přednášejících je koncipované tak, aby návštěvníkům konference byla předložena metodika BIM v souvislostech. Mezi přednášejícími budou zástupci jak z Úřadu pro technickou normalizaci, metoriologii a státního zkušebnictví (ÚNMZ), tak zástupci akademické obce, ale i zástupci firmy SKANSKA, která metodiku BIMu zavádí jako první do praxe také v České republice. V rámci konference vystoupí také architekti, kteří se v Českých podmínkách rozhodli zavést metodiku BIM do své činnosti. Hlavními hvězdami budou zejména Arto Kiviniemi z University of Salford a architekt Ian Bogle z britského ateliéru BFLS.

Dr. Arto Kiviniemi získal titul Ph.D. v oboru Stavebního a environmentálního inženýrství na Stanford University v Kalifornii a s vyznamenáním také titul Master of Science (MSc.) v oboru architektura na Technické univerzitě v Helsinkách. V současnosti vyučuje digitální architektonické navrhování na University of Salford v Manchesteru.

Arto Kiviniemi má za sebou pestrou kariéru Viceprezidenta pro inovaci a rozvoj ve společnosti Olof Granlund (2008 – 2010), profesora a vedoucího vědeckého pracovníka VTT (Technical Research Centre of Finland), softwarového developera (1986 – 1996) a architekta (1972 – 1996). Od roku 1996 Arto Kiviniemi vyvíjí BIM jak ve Finsku, tak na mezinárodní úrovni, včetně řízení velkého finského Programu výzkumu a vývoje „VERA” 1997–2002. V rámci mezinárodní aliance IAI (Alliance for Interoperability) nyní fungující pod názvem building SMART International zastával v letech 1998 – 2000 post předsedy Mezinárodní rady a výkonného výboru, místopředsedy (2000 – 2002) a předsedy Mezinárodního výboru pro technický managementu (2005–2007). V březnu 2009 Arto získal FIATECH CETI Outstanding Researcher 2008 Award, cenu za mezinárodní zásluhy o rozvoj integrovaného BIMu.

Architekt Ian Bogle studoval architekturu na Mackintosh School of Architecture v Glasgow a následně pracoval ve stejném městě pro Parr Partnership, kde se také roku 1993 stal autorizovaným architektem. Od roku 1995 pracoval pro Foster + Partners na projektech Skotského výstavního a konferenčního centra, Dubajského kulturního centra a Business Parku ve Farnborough. Jako projektový ředitel byl zodpovědný za stavbu London’s Swiss Re Headquarters a Bexley Business Academy. V roce 2004 tyto budovy získaly první a druhou cenu prestižní britské Stirling Prize.

Záhy po přijetí do atelieru BFLS na pozici zástupce ředitele v roce 2002, vedl Ian Bogle hned dva průkopnické londýnské projekty: Strata a Park House. Zatímco Strata je prvním obytným mrakodrapem s vestavěnými větrnými turbínami, které vytvářejí elektrickou energii, Park House je elegantní, inovativní multifunkční budovou s obchodními, kancelářskými a obytnými plochami, s posláním revitalizovat západní konec Oxford Street.

Ian byl v roce 2005 ustanoven jedním z ředitelů BFLS. V současné době je aktivním velvyslancem BFLS v zahraničí a dohlíží na praxi pražské pobočky. Zodpovídá za projekt vědeckého parku pro ELI (Extreme Light Infrastructure) v Dolních Břežanech, kde bude umístěn největší megalaser na světě, a urbanistickou studii části území po bývalém nákladovém nádraží Žižkov.

Více informací o přednášejících najdete zde.

Konference BIM Day vznikla za podpory:
Generálního partnera firmy CEMEX – předního výrobce betonu; Hlavního partnera: SKANSKA; Partnerů: Bentley, Graphisoft ArchiCAD a Qstore; Organizátora: Odborné rady pro BIM; Mediálních partnerů: časopisu BETON TKS, časopisu ARCHITEKT, inernetových magazínů a portálů 4STAV.CZ, ArchiNEWS, Design Cabinet CZ, EARCH.CZ, Nazeleno.cz, stavbaweb.cz, Stavební fórum, Stavitel.iHned.cz a Svět bydlení.

 
 
Autor: Arch For People, Datum 09.09.2011