11. 11. 2014

Bisnode: výstavba zůstává rizikovou záležitostí

Ačkoliv tuzemská ekonomika vykazuje známky oživování, stavebnictví a development, jedny z nejdůležitějších odvětví národního hospodářství, pokračují v propadu. Společnost Bisnode v rámci analytické studie Stavebnictví a development hodnotila hospodaření 133 nejvýznamnějších hráčů na trhu. Jejich celkové tržby se v letech 2011 až 2013 snížily o 13,7 % na 157,8 mld. Kč a zisk propadl o 58,1 % na 3,4 miliardy. Navíc ve stavebnictví podniká 23 % rizikových subjektů, což je o 9 % více činí průměr této rizikovosti v rámci celé české ekonomiky.

V daném období se snížil také celkový počet zaměstnanců analyzovaných firem z 38,3 tis. na 35,2 tis., tedy o 8,1 %. „Stavebnictví reagovalo na globální hospodářskou krizi jako jedno z posledních odvětví a také jako jedno z posledních z ní postupně vychází. Důvodem je zejména projektový charakter oboru,“ komentuje výsledky studie Michal Řičař, analytik společnosti Bisnode. Navíc podle něj nízká investiční aktivita státu a snížená schopnost čerpat evropské dotace ještě prohloubily dopad globální hospodářské krize na české stavebnictví: „Výrazně příznivé zprávy nesledujeme ani v roce 2014. Stát jako klíčový investor opět začíná výrazněji stavět a objem stavebních prací začal mírně růst. Nabídka kapacit však i nadále vysoce převyšuje poptávku, což vytváří enormní tlak na ceny ve výběrových řízeních. Návrat k předkrizové situaci z roku 2008 tak nelze předpokládat.“

Na základě scoringového modelu firmy Bisnode ve stavebnictví podniká vysoké procento „rizikových“ společností ve srovnání s tuzemskou podnikatelskou základnou celkově. Podíl „rizikových“ subjektů v rámci sektoru aktuálně dosahuje 22,9 %, což je výrazně více než v rámci ČR celkově.

Závěry citované analýzy mírně kolidují s aktuálními zprávami. Jak například zaznělo na nedávné konferenci SF a následně i na semináři CEEC, zejména development letos akceleruje oživení, které bylo v některých jeho segmentech patrné už v předchozích letech. Výrazně se aktivizoval zejména segment logistiky, patrné je také oživení bytové výstavby, samozřejmě zejména v Praze. Celkově jsou protagonisté oboru optimističtí, což ovšem – v souladu s výsledky analýzy Bisnode – neplatí pro jejich hlavní dodavatele, tedy stavební sektor. Podle některých jeho představitelů je patrné velmi mírné zlepšení i tady, byť naráží na projektovou nepřipravenost ze strany veřejného sektoru. A například Rafael Moreno, hlava společnosti Průmstav, už avízoval vzestup cen, v minulosti recesí stlačených na dlouhodobě neúnosnou úroveň.

id23414-02.jpgid23414-03.jpg

Foto: Brendan Gogarty