26. 9. 2012

Co vlastně zaměstnanci chtějí?

V září tohoto roku provedla společnost Hays, nadnárodní společnost v oboru lidských zdrojů a vyhledávání specialistů, výzkum, kterého se zúčastnilo více než 1000 zaměstnanců a personalistů z celé střední a východní Evropy. Výsledky nabízejí zajímavý pohled do světa hledání pracovních příležitostí. Jedny z nejpoučnějších výsledků přinesla otázka týkající se zaměstnaneckých výhod. Ukázalo se, že nejdůležitější zaměstnanecké výhody podle uchazečů nemusí vždy korespondovat s tím, co je nejatraktivnější podle zaměstnavatelů.

Mezi nejoblíbenější zaměstnanecké výhody podle výsledků zmíněného průzkumu patří home office či flexibilní pracovní doba (66,1 %), osobní rozvoj (56,9 %) a školení (47,2 %). To se neshoduje s míněním zaměstnavatelů, kteří se domnívají, že zaměstnanci nejvíce ocení osobní rozvoj, školení a teprve poté home office a služební automobil.„Protože se od zaměstnanců očekává, že se budou své práci plně věnovat, ocení, když jim zaměstnavatel poskytne jistou míru flexibility,“ říká Jon Hill, generální ředitel společnosti Hays pro pro Českou republiku a Slovensko, a dodává: „Většina respondentů uvedla jako demotivující, když u nich v rámci firmy nedochází k žádnému kariérnímu postupu a když stagnuje jejich osobní rozvoj.“

Není nad osobnost

Personální, respektive HR oddělení tedy dělají dobře, pokud dbají na osobní rozvoj zaměstnanců. Hlavním důvodem, proč lidé chtějí měnit zaměstnání, je totiž stagnace jejich kariérního postupu (38,6 %). Dalším zajímavým zjištěním průzkumu je, že pro personalisty hrají při náboru potenciálních zaměstnanců důležitou roli faktor osobnosti uchazeče, když pro více než 30 % z nich je to nejdůležitější faktor. Až poté následují pracovní či profesní zkušenosti uchazeče (24 %) a jeho kariérní potenciál (22 %). V minulosti převládal trend vybírat vhodné kandidáty zejména na základě jejich technických dovedností, doporučení a pracovních či profesních zkušeností.

Jak se hledá práce

Při hledání nové práce jsou pro zájemce o novou práci nejoblíbenějším zdrojem internetové pracovní portály (44,7 %), které ale mají se svými 2,1 % zdaleka nejnižší úspěšnost, co se týče výzvy k pohovoru. Podle zaměstnavatelů ovšem více než 50 % zaměstnanců prostřednictvím internetových pracovních portálů nehledá nutně práci, nýbrž jen prozkoumává pracovní trh s cílem dosáhnout zvýšení platu. S tím koresponduje zjištění, že většina zaměstnanců (40,4 %) očekává, že se jim při změně zaměstnání zvýší plat o více než 10 % a pro většinu uchazečů (77,5 %) je při rozhodování, zda přijmou nabízenou práci, důležitá výše základního platu. Co se týče ideálního pracovního prostředí, respektive pracovního místa hledají zaměstnanci především odpovídající finanční ohodnocení (77,1 %), dále přátelský kolektiv (59,2 %) a prostor pro osobní rozvoj.

Jak se hledá zaměstnanec

Tuzemská HR oddělení upřednostňují jako zdroj junior zaměstnanců pracovní portály (58 %) či doporučení svých stávajících zaměstnanců (25 %), zatímco seniorské a manažerské pozice raději obsazují prostřednictvím personálních agentur (39 %) „Hledání nové práce je samo o sobě náročné, a i na personální oddělení je činěn nátlak, aby co nejrychleji našla a zaměstnala ty nejlepší kandidáty,“ říká Jon Hill. „Obě strany mohou tento proces zjednodušit a troufám si říci, že i zpříjemnit, pokud mají jasnou představu o tom, co druhá strana hledá.“ Velmi zajímavým makroekonomickým zjištěním průzkumu společnosti Hays je okolnost, že více než 75 % společností, které se zúčastnily výzkumu, během příštího roku plánují přijímat nové zaměstnance.