17. 10. 2016

DELTA Projektconsult: hypermoderní výrobní hala pro WITTE Automotive

WITTE Automotive je renomovaná nadnárodní firma se sídlem v německém městě Velbert. Společnost se orientuje se výrobu zámků a zámkových aretací pro automobily. Dnes má výrobní kapacity v Německu, Francii, v Bulharsku – a také ČR. A právě u nás, v Ostrově nad Ohří, firma WITTE nedávno uvedla do provozu novou továrnu na vnější kliky s integrovanou lakovnou. Její projektování i výstavbu řídila společnost DELTA.

Společnost DELTA Projektconsult má s projektováním a řízením výstavby podobných průmyslových objektů bohaté zkušenosti – má za sebou realizaci řady průmyslových budov a zejména obdobných projektů pro automobilový průmysl, jež byly realizovány v řadě evropských zemí. Proto také dostala DELTA příležitost pracovat na rozsáhlém stavebním projektu společnosti WITTE už od jeho prvopočátků a jako projektový manažer se podílela na utváření základní vize objektu a zpracovala investorovi na míru také architektonický návrh. „Finální verze architektury budovy se začala řešit skicami v průběhu března 2015, přičemž realizovaný objekt byl otevřen již v květnu 2016. Cílem bylo vyprojektovat klientovi na míru jedno z nejmodernějších technologických center na světě,“ říká Adam Cifra, architekt společnosti DELTA Projektconsult.

Funkčnost a estetika

id25010_03 „Architektura objektu vychází ze skulpturálního vnímání hmoty objektu s primárně řešeným rohem administrativního průčelí objektu při vstupu do areálu. Tvarovým řešením jsme zároveň chtěli vyjádřit náš pozitivní postoj k designu vyráběných produktů. Zaoblené, moderní a ergonomické tvary s výrazným důrazem na funkčnost se přetavily do hmot a prostorového členění architektury objektu. Vnímání automobilů jako rychle se pohybujících objektů jsme transformovali do měnícího se vnímání objektu stavby v závislosti na úhlu pohledu. Atraktivní vizuální efekt byl dosažen díky různé barevnosti vertikálních protislunečních lamel.  Protože se jedná o výrobní halu s administrativní částí, oceňuji i to, že se za přiměřenou cenu podařilo najít architektonickou řeč této stavby tak, aby svým vzhledem a funkčností byla přívětivá pro kolemjdoucí, návštěvníky a samozřejmě pro samotné uživatele budovy“, popisuje zrod a pozadí architektonického návrhu vysoce moderní rozlehlé továrny architekt A. Cifra.

Rychlá výstavba
Na jaře 2015 byl symbolicky položen základní kámen objektu, fyzická výstavba byla zahájena v červnu téhož roku a za necelý rok na to, již v květnu 2016, proběhlo slavnostní otevření. V Ostrově tak za zhruba rok vznikla vysoce moderní výrobní hala, kde je jedenáct robotů schopno vyprodukovat až 20 milionů dveřních klik za jeden rok. V areálu je 12 výrobních linek, na kterých se pracuje ve třísměnném provozu, a je zde prostor k uskladnění 594 palet ve dvou výškách. Výroba samotná sází na propracovanou automatickou kompletaci produktu.

DELTA přitom pro investora zpracovala nejen architektonický návrh a projektovou dokumentaci haly o rozloze 22 000 metrů čtverečních, ale také kompletně řídila tendr na dodavatele stavby, zajistila technický dozor a především byla pověřena celkovou koordinací a řízením výstavby. Realizace si vyžádala celkové investiční náklady ve výši 1,33 miliardy korun.

Garance a kvalita
id25010_04Nová výrobní hala má vzhledem k charakteru provozu, kde se často pracuje s barvivy, vysokou úroveň ochrany proti požáru a znečištění životního prostředí. V tomto ohledu bylo úkolem společnosti DELTA zajistit prostřednictvím stavebního dozoru kvalitu provedení všech protipožárních opatření a souvisejících technických prvků.

„Obecně a striktně pro náš stavební management platí, že je naším cílem nejen odpovědně koordinovat celou výstavbu podle dohodnutých pravidel, ale především investorovi garantovat, že budou dodrženy náklady, termíny a hlavně kvalita. Víme, že tento férový přístup je naší nejlepší referencí. Proto se k nám investoři vrací,“ říká k projektu Erik Štefanovič, jednatel společnosti DELTA Projektconsult, pod jejímž vedením byl projekt haly WITTE v Ostrově nad Ohří realizován.

Erik Stevanovic

Naším cílem je nejen odpovědně koordinovat celou výstavbu podle dohodnutých pravidel, ale především investorovi garantovat, že budou dodrženy náklady, termíny a hlavně kvalita. Víme, že tento férový přístup je naší nejlepší referencí. Proto se k nám investoři vrací,“ říká Erik Štefanovič, jednatel společnosti DELTA Projektconsult.

Erik Stevanovic