16. 4. 2013

Dietní bankovní optimimus

Naši prognózu hospodářského vývoje oproti počátku tohoto roku nijak zvláště neměníme! – takto lze shrnout kvartální analýzu české ekonomiky, kterou Česká bankovní asociace (ČBA) zpracovává v čtvrtletních termínech už tradičně. Lze konstatovat, že tuzemští bankéři jsou ve svých krátokodobých ekonomických vizích docela střídmí, ale přesto optimističtí: druhé pololetí letošního roku by mělo přinést konec už druhé recese, která Česko postihla za poslední čtyři roky, a dietní hospodářské oživení, jež by v roce následujícím vedlo k obnově růstu produkce, zaměstnanosti i spotřeby.

„I přes problémy české ekonomiky v roce 2012 a nečekaný pokles HDP v Německu očekáváme v druhé polovině roku oživení. Výsledkem by měl být nejen mírný pokles ekonomiky za celý rok v rozsahu –0,2 % HDP, ale především dobrý základ pro vývoj v roce 2014,“ říká Petr Dufek z ČSOB za celý bankovní think-tank (tvoří ho kromě něj Michal Brožka – Raiffeisenbank, Petr Gapko – GE Money, Martin Lobotka – Česká spořitelna, Pavel Sobíšek – UniCredit Bank, Jaromír Šindel – Citibank, Jan Vejmělek – Komerční banka, Luděk Niedermayer a Jiří Bušek).

Přicházejí lepší časy

V oblasti nezaměstnanosti ČBA letos očekává jen malé zlepšení pod vlivem sezónních faktorů. Přitom počet lidí bez práce sice není v unijním kontextu nijak alarmující, ovšem použití jiné metodiky by její úroveň, uváděnou ve statistikách MPSV, zvedlo ze 7 –8 % na u nás rekordních 10 %. Dynamika spotřeby domácností, jejíž slabá úroveň se zdá být jedním z hlavních faktorů stále probíhající recese, sice i letos zůstane v záporné hodnotě (meziročně –0,5 %), očekávané zpomalení poklesu ale naznačuje podstatně lepší situace než loni a potvrzuje to stabilizaci v této oblasti. Za zmínku v těchto souvislostech stojí skutečnost, že objem úspor obyvatelstva loni meziročně stoupl o 13 %, což je široko daleko nebývalý růst. Na bankovních má dnes česká populace 3,4 bil. Kč, což zhruba představuje hodnotu ročního HDP ČR. Poněkud paradoxně ale tato spořivost domácností a s ní spojená jejich malá ochota utrácet není zrovna vítaným jevem. Toto ovoce permanentních „ekonomických“ výhrůžek a strašení ze strany vlády ve finále vedlo k takové redukci spotřeby domácností (akcelerované ještě omezením výdajů veřejného sektoru), které vyvolalo hospodářský útlum, pro nějž se jinak jen těžko hledá zdůvodnění – celková kondice české ekonomiky je až podivuhodně solidní.

Letos by se nicméně investiční aktivita měla celkově zotavit, ostatně i vláda svou rétoriku i snahy ušetřit na výdajích výrazně změkčila – volby se totiž blíží a vládním stranám průzkumy volebních preferencí větší doslova katastrofu. „Navzdory přetrvávající nepříznivé ekonomické situaci stále prognózujeme růst bankovních úvěrů o 2,7 % při silnějším růstu v sektoru domácností o 3,5 %. Oživení ekonomiky se do poptávky po úvěrech promítne až se zpožděním,“ říká Jaromír Šindel.

Česká ekonomika letos a v roce 2014

(poslední prognóza ČBA)

id22295-02.jpg

Rizika jsou nevelká

Pravděpodobnost naplnění prognózy ČBA pro rok 2013 její tvůrci vidí mírně vychýlenou směrem dolů. V pozadí jsou obtížně kvantifikovatelné scénáře dalšího vývoje v zemích Evropské unie a otázkou zůstává už zmíněný vliv volebního roku 2014 na ekonomickou politiku Nečasovy vlády – Faktem je, že dnes se ze Strakovy akademie signalizuje – očekávaně – hlavně potřeba obnovy hospodářského růs­tu.

Přes určitou a vzhledem k okolnostem pochopitelnou nejasnost letošního vývoje, prognostici ČBA relativně optimistický výhled rok 2014 nemění. Za předpokladu naplnění prognózy ČBA pro letošek by rok následující měl přinést urychlení růstu ekonomiky (pro HDP zvýšení 1,8 %) a souběžné viditelnější zlepšení situace na trhu práce, byť zpožděné a jen pozvolné. A to vše by mělo jít ruku v ruce s větším zájmem o investice – u domácností by to mělo přinést vzrůst jejich spotřeby o 1 %. (Ministerstvo financí, jehož předpověď byla publikována rovněž v závěru týdne, se s ČBA víceméně shoduje v odhadech soukromé spotřeby, stran růstu HDP je ovšem střízlivější, podle MF dosáhne jen 1 % a opačně vidí trh práce – tam se míra nezaměstnanosti zvýší ze 7,6 % letos na 7,7 % v roce 2014.)

Pozitivní naladění bankovního sektoru vstříc nejbližší budoucnosti je celkem pochopitelné a jistě se neopírá jen o statistická data. Tuzemským bankám a spořitelnám za loňský rok – tedy v dobách všeobecného utahování opasků – meziročně stoupl souhrnný čistý zisk o 11 miliard na celkových 64,3 mld. Kč. Z tohoto koláče si nejvíce ulouply banky velké. Nejvíce loni vydělala Česká spořitelna, a to 16,6 mld. Kč, což byl meziročně nárůst o více než pětinu. Dokonce o celou polovinu stoupl loni čistý zisk Komerční banky, když podle statistik ČNB zvýšení zisku o 37 % a 176 % (!) vykázaly ČSOB a UniCredit bank. To vše při problémech, které bankám na straně vkladů jistě dělá víceméně nulová úroková sazba ČNB, která pravděpodobně přežije ještě i letošní rok.

Foto: Karen Barefoot