24. 11. 2016

Jan Petr, Touax: z modulů jde postavit všechno!

Výstavba ze stavebních modulů, v níž Česko patří k evropským velmocem, prošla v posledních letech razantní proměnou. O tom, odkud a kam tento obor směřuje, jsme mluvili s Janem Petrem, marketingovým a exportním ředitelem společnosti Touax, která patří k lídrům v tomto speciálním stavebním oboru.

Pod pojmem modulové stavby se asi řadě lidí vybaví v první řadě buňky na staveništích …

Zázemí stavenišť je pro laika často tím vůbec nejviditelnějším symbolem modulové výstavby. Je to dáno velikostí těchto staveb, jejich masovostí a a hlavně jednoduchým stavebnicovým vzhledem. Zvenku nejde o žádný designový či architektonický skvost, ale je to praktické, pohodlné a levné řešení dočasných potřeb, ať už jde o kanceláře, šatny, sociální zařízení nebo ubytovny. Staveništní buňky už ale dávno netvoří podstatu celého byznysu s moduly. Hodně výrobců už nabízí o hodně víc a orientují se stavby občanské vybavenosti nebo kancelářské a maloobchodní prostory. Když se podíváte důkladně, naleznete je všude.  Od přízemních přes vícepatrové administrativní budovy, prodejny, školy a školky nebo bytové domy. Lidé modulovou technologii v těchto případech často vůbec nepoznají, neboť objekty bývají doplněné o fasády, střechy nebo různé doplňkové konstrukce. Vnitřní provedení bývá zhotoveno z moderních stavebních materiálů. A vybavení i zařizovací předměty si zákazníci volí podle svého vkusu a finančních možností.

Jak široce rozkročen je tedy dnešní trh s moduly a modulová výstavba?

Čím dál více. Česko je ve výrobě modulů evropskou velmocí – ročně se jich u nás vyrobí zhruba 25 000 kusů, což představuje zhruba 375 000 metrů čtverečních plochy. Z toho 90 % jde na export, zejména do západní Evropy. Přitom část produkce směřuje k zákazníkům, kteří se zabývají pronájmem dočasných modulových objektů. Jde o typizované výrobky, se kterými se veřejnost setkává v podobě zázemí stavenišť, různých kulturních a společenských akcí a podobně. Zbytek je určen na stavbu střednědobých až trvalých objektů. Do této kategorie patří i hit loňského roku v Německu – výstavba modulových bytových domů a ubytoven v reakci na migrační vlnu uprchlíků z Afriky. Když se ale projedete Německem nebo i Českem a pozorně se díváte, najdete moduly v každé druhé firmě jako vrátnice, kanceláře, jídelny, šatny, výrobní prostor nebo skladů.

Mateřská škola v Králově Dvoře, postavená z modulů značky Touax.

Proč by se stavebník měl rozhodnout právě pro moduly? Jaké jsou rozdíly oproti tradiční výstavbě?

Modulové řešení hledají ti, kdo chtějí buď výrazně zrychlit termín dodání, či hledají nákladově úspornější alternativu ke klasické výstavbě. Nebo potřebují mít v budoucnu možnost s budovou s nízkými náklady různě pracovat – rychle ji zmenšit, zvětšit či přesunout nebo celou prodat. Často jde o všechny výše uvedené důvody najednou. Po modulech sahají i stavebníci, kteří mají nějaký větší investiční záměr v pokročilém stupni realizace a zjistí, že daný objekt již nestačí v termínu realizovat plánovanou stavební technologií, případně že ho poddimenzovali. Obecně se pro takové účely nabízejí vyšší řady modulů, jako například naše Performance nebo Design, které mají srovnatelné výkonnostní parametry s jinými stavebními technologiemi. I my totiž samozřejmě musíme při výstavbě plnit stavební, požární, hygienické, tepelně-technické a další normy. Jinak by naši zákazníci nezískali stavební povolení nebo kolaudační souhlas.

Jak stavebnicový systém modulů funguje a jak jsou trvalé modulové stavby vybaveny?

Zjednodušeně řečeno: naprojektujeme objekt, rozdělíme si ho pro potřeby výroby na prostorové jednotky – moduly, jednotlivé moduly v požadovaném počtu vyrobíme u nás v Supíkovicích a převezeme je na místo určení. Tam moduly sestavíme do výsledného objektu a provedeme dokončovací práce – v interiéru jde o provedení povrchů, silnoproudé elektrorozvody, rozvody vody a odpadu, případně slaboproudé rozvody, rozvody topení nebo vzduchotechniky. V exteriéru pak jde obvykle o dodatečné fasády, střechy nebo různé přídavné konstrukce. Lze si to představit tak, že přibližně 70 – 90 % objektu je vyrobeno v závodě za podmínek a v prostředí, které můžeme plně ovlivnit a řídit. Montáž může podle náročnosti objektu trvat několik dnů až týdnů. Drtivá většina našich montáží je ale realizována do osmi týdnů. Objekty jsou nejčastěji dodávány s dokončenými povrchy a kompletním vybavením včetně sociálního zařízení. Další vybavení pak záleží na účely objektu a přání zákazníka – často jde o nábytek, vybavení kuchyní, topení, klimatizaci nebo kompletní vzduchotechniku. Používáme běžně dostupné stavební materiály a širokou paletu zařizovacích předmětů.

Z moravských Supíkovic svými moduly zásobujete i trhy v dalších evropských zemích. Není přeprava modulů komplikovaná?

Flexibilita modulové výstavby znamená i to, že moduly přepravujeme buď již připravené k montáži do objektu, nebo v přepravním balení. Pro přepravu v Evropě se používají kamióny, pro doručení do zámořských destinací je to kombinovaná nákladní přeprava – tedy kamióny a následně nákladní lodě. Zajímavým příkladem může být naše speciální zakázka na klíč pro jednu ze světových ropných korporací. Dvacet modulů pro administrativní budovu o celkové užitné ploše 220 metrů bylo po smontování v holandském depu přestěhováno na lodi ve dvou hotových blocích do zázemí rafinérie v Belgii. Na místo tak dorazila již kompletně postavená kancelářská budova, kterou plovoucí jeřáb zasadil do betonových základů, a technici se postarali o finální práce.

TOUAX

  • Globální skupina se 4 divizemi (pronájem a prodej námořních kontejnerů, nákladních železničních vagónů, nákladních říčních člunů a také modulových objektů).
  • Divize modulových staveb Touaxu působí na trzích v Evropě, Americe a Africe. Má dva výrobní závody – v Maroku a v České republice (Supíkovice), kde je centrum výzkumu a vývoje pro celou divizi i hlavní výrobní závod. Poměr český trh / export z modulů vyrobených v Supíkovicích činí zhruba 25 % / 75 %.
  • Divize modulových staveb má téměř 750 zaměstnanců (z toho 375 v českém Touaxu) a na obratu celé skupiny Touax se podílí 34 %.