3. 9. 2015

Kanceláře: otevíratelná okna jsou nutností

Takřka všichni uživatelé kancelářských prostor považují možnost otevírat okna za nutnost a tři čtvrtiny z nich ji také, pokud mohou, využívají. Naproti tomu těch, kteří nemají potřebu větrat, je sotva desetina – to vyplývá z průzkumu poradenské společnosti JLL, který prováděla u svých pražských klientů.

Z výsledků ankety vyplynulo, že celkem 91 % respondentů považuje i v plně klimatizovaných kancelářích otevíratelná okna za nezbytnou nutnost. Téměř tři čtvrtiny z těchto dotázaných (73 %) přitom otevírají okna v kanceláři každý den. Zbylých 27 % účastníků průzkumu se rozdělilo do tří stejně víceméně velkých skupin – na ty, kdo si okno otevírají obden (10 %), jednou za 14 dní (7 %) a na ty, kteří okna otevírají jen v případě, že nefunguje klimatizace (10 %).

Větrá se denně

„Výsledky sice potvrdily naše předpoklady, že absolutní většina zaměstnanců považuje otevíratelné okno za nutnost, nicméně frekvence jejich otevírání překvapila i nás. Ze studií provedených v rámci skupiny ABSL v Polsku, na kterých se naše společnost aktivně podílela, jsme věděli, že nefunkční nebo nedostatečně účinná klimatizace je hned po hluku v kancelářích druhým nejvíce obtěžujícím faktorem. Nicméně fakt, že celých 73 % z těch, kdo považují otevíratelné okno za nutnost, jej otevírají každý den, je ohromující,“ říká k výsledkům průzkumu Eduard Forejt z JLL. Přitom především uživatelé starých rekonstruovaných administrativních budov považují absenci otevíratelných oken za fatální nedostatek. „Nutno dodat, že u starších budov tento problém ještě podtrhuje hlučná podokenní klimatizace. Dnešní budovy se chladí výrazně příjemnějším a účinnějším způsobem. Dokonce jsou takové, jako například Green Line Kačerov, kde jsou instalována čidla oxidu uhličitého a v případě ´vydýchanosti´kan­celáří budova zareaguje a dodá do prostor adekvátní přísun čerstvého vzduchu,“ vysvětluje Eduard Forejt.

Nepodléhejte módním trendům!

Podle E. Forejta výsledky tohoto průzkumu jasně ukazují, že potřeby i názory nájemců moderních kanceláří ani zdaleka nejsou všeobecně známy, přitom by měly představovat nejdůležitější faktor při plánování a výstavbě nových budov. Upozorňuje také na to, že stejně jako případech systému open space nebo hot desking není ani v projektování dobré podléhat slepě módním trendům. „Z našeho průzkumu jednoznačně vyplývá, že to v kancelářích v České republice ještě nějaký čas bez otevíratelných oken nepůjde,“ uzavírá Eduard Forejt.

Foto: Stella Levi