13. 7. 2017

Logistika nové generace

Od striktní funkcionality k zeleným parkům s estetickou a urbanistickou funkcí, – to je trend dominující novým projektům progresívních „logistických“ developerů, mezi nimi i společnosti P3. Důvodem boomu zelených hal v zelených parcích přitom není jen snaha o společensky odpovědné podnikání, ale také prestiž a především energetické úspory. Což se samozřejmě projeví i na účtech těch, kteří v skladových a průmyslových areálech sídlí.

Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje atraktivitu průmyslových a skladových parků, je lokalita. Ty s přímým napojením na hlavní silniční tahy patří k nejvyhledávanějším. Nejde přitom jen o komerční motiv – průměrná vzdálenost P3 parků od dálnic nebo silnic vyšší třídy je přibližně jeden kilometr, což významně přispívá k snižování uhlíkové stopy i celkové dopravní zátěže dotčeného území. Dopravním šampionem je z hlediska dopravní obslužnosti i park P3 Prague Horní Počernice. Ten je unikátní tím, že nabízí řadu služeb retailového charakteru včetně výdejen e-shopů. Zatímco pro logistiku nájemců je důležité přímé napojení na D10 a pražský dálniční okruh, z hlediska zaměstnanců a retailových zákazníků je zase podstatné napojení parku na síť pražské integrované dopravy.

Světlo zadarmo

Nové haly P3 se staví s atraktivní světlou výškou 12,2 metrů a díky tomu disponují o 25 % větší kapacitou oproti běžné desetimetrovým halám. Střechy některých hal jsou osazeny výkonnými fotovoltaickými panely. Střechy jsou navíc opatřeny systémem důmyslně rozmístěných světlíků. Ty do interiéru hal vpouští denní světlo tak, že přispívají k snížení nákladů za osvětlení míst s největší frekvencí pohybu zaměstnanců. Tam, kde světelný výkon světlíků nestačí, montuje se inteligentní osvětlení. V rumunském parku P3 Bucharest je například navržené tak, aby se osvětlovala pouze ta část prostoru, ve které je detekovaný pohyb lidí a strojů. Z P3 parků v Česku je z pohledu hospodaření se světlem zajímavý P3 Prague D1, kde je v hale společnosti Yusen Logistics možné každý skladovací sektor rozsvítit zcela nezávisle. Nájemníci osvětlují jen frekventovaná místa, čímž ročně ušetří 40 % nákladů na osvětlení.

Certifikace šetří peníze

„Stále více firem vnímá potřebu udržitelného podnikání, chtějí ukázat, že podnikají v kvalitních halách, v úsporných parcích šetrných k životnímu prostředí. Eko-certifikace je také jedním ze způsobů, jak zvýšit hodnotu nemovitosti. Pro nájemce je však důležitá i optimální úroveň nákladů. Aby novostavba u nájemců uspěla, musí projít komplexní prověrkou, která zkoumá energetickou náročnost, hospodaření s vodou a odpady, využití šetrných materiálů či kvalitu vnitřního prostředí budovy. Synergie těchto řešení pak pomůže významně snížit provozní náklady a tedy ekonomiku provozu nájemce,“ říká Tomáš Míček, ředitel P3 pro Českou republiku.

Budova pro firmu VF Corporation v parku P3 Prague D8 získala certifikát BREEAM na úrovni „Very Good“. Vznikla jedna z nejmodernějších budov v celé České republice – disponuje úpornými a ekologickými technologiemi, jako jsou moderní systémy vytápění a ventilace, zvýšená tepelná izolace, inteligentní LED osvětlení a tepelně izolované můstky a mnoha dalšími prvky, které významně zlepšují pracovní prostředí zaměstnanců.

Úspory tepla i vody

Velkou část z provozních nákladů v průmyslových a skladových parcích tvoří v našich klimatických podmínkách energie potřebná k vytápění, popřípadě k chlazení. Z hlediska měřitelných parametrů je budování hal a skladů s dvojitým pláštěm fasády a instalace vzduchotěsných oken a dveří součástí udržitelného průmyslového developmentu firmy P3. Značné úspory při ohřevu vody dosáhli například v hale pro ID Logistics postavené v polském parku P3 Mszczonów díky střešním solárním panelům, které se 100% starají o dodávku teplé užitkové vody.

I hospodaření s dešťovou vodou na tak rozlehlých plochách, jakými logistické parky jsou, vyžaduje patřičnou pozornost. Systémem svodů dešťová voda odtéká do velkokapacitních retenčních nádrží, odkud se postupně vsakuje do země. Technologicky osvědčené, a přitom velmi účinné, řešení umožňuje, aby dešťová voda zůstávala v půdě na místě spadu, na rozdíl od minulosti, kde se často odváděla do přilehlých toků.  V blízkosti parku P3 Prague D8 pak bylo součástí krajinného řešení i vybudování protipovodňového poldru, který vyrovnává hladinu vody v blízkém potoce a chrání nejen park, ale i sousední obce.  Společnost k tomu navíc zvýšila výkon nedaleké čistírny odpadních vod v Klíčanech.

Jde nejen o ekonomiku

Součástí strategie společnosti P3 je i snaha o souznění s rázem okolní krajiny. Děje se tak prostřednictvím výsadby lokálních dřevin, a to nejen přímo v parcích, ale i v jejich nejbližším okolí. Konkrétním příkladem může být třeba doplnění stromové aleje při příjezdu nebo vybudování ochranného biotopu. V parku P3 Žilina zase haly od okolní zástavby odděluje speciálně vysazený stromový val, který izoluje světelný smog. Stejně tak se společnost P3 při stavbě snaží co nejvíce využívat i lokální obnovitelné zdroje. Okolí německého parku P3 Niedersachsenpark je známé těžbou dřeva, a proto jsou nosníky hal celodřevěné. Dřevo přitom jako stavební materiál stavbu nijak nelimitovalo,  naopak jí dodalo neobvyklý architektonický prvek.

SF/pb