30. 11. 2012

Logistika: od dálnic k železnicím

Česko sice nedávno opustil jeden z nemnoha developerských hráčů na jeho logistickém trhu (belgická společnost WDP, která svá zdejší aktiva prodala CTP), tuzemská logistika ale na tom je víceméně stejně jako ostatní segmenty komerčních nemovitostí. O nějakém rozkvětu mluvit nelze, ale zároveň není současný stav ani nijak katastrofický. Českou logistiku ovšem čeká nejen řešení aktuálních „dobových“ problémů, souvisejících s globální ekonomickou situací, ale – podle nedávno publikované studie společnosti Colliers – také reakce na dlouhodobější a hlubší trendy, které se prosazují v rámci celé Evropy.

Očekávaný zrychlující se ekonomický růst ve východní Evropě v příštím desetiletí na jedné straně a environmentální cíle EU na straně druhé evropský logistický trh zásadně ovlivní. Takové jsou hlavní závěry nejnovější zprávy společnosti Colliers International zaměřené na logistický sektor v regionu EMEA.

Zpráva analyzuje různé způsoby dopravy, jmenovitě silniční, železniční, námořní a leteckou, a předvídá jejich vývoj na příští desetiletí. Její celkové vyznění komentuje Karel Stránský z Colliers, kde působí ve funkci ředitele Corporate Solutions pro region EMEA:„Vzhledem k tomu, že mimo hlavní přístavy a distribuční centra v Evropě je nedostatečná infrastruktura vhodná pro přesun na jiný druh dopravy, nemůže v současné době železniční doprava soutěžit se silniční. Silnice jsou jako prostředek konzistentní dopravy po celé Evropě mnohem rozšířenější a jsou také flexibilní. Zároveň se stále více investuje do ekologických motorových vozidel, což příliš nepřispěje k přesunu dopravy na železnici.“ Přesto ale podle něj lze v dlouhodobém horizontu očekávat větší důraz dopravců právě na železnici, a to v důsledku podpory tohoto „transferu“ ze strany Unie.

CEE: na programu je rozvoj dálnic

Citovaná studie konstatuje, že rozložení a dynamika HDP už tradičně určuje teritoriální strukturu evropského logistického trhu. Očekávané zvýšení ekonomického růstu ve střední a východní Evropě proto posílí potřebu změn v tamní logistické infrastruktuře. Přitom rozsah růstu logistických trhů v některých oblastech střední a východní Evropy bude dán zejména zvyšováním kvality silniční a železniční infrastruktury a konkurenčním soupeřením (nebo také legislativním zvýhodněním druhé) mezi těmito dvěma způsoby dopravy. Také proto rozvoj kompletní dálniční sítě bude prioritou pro všechny země střední a východní Evropy. Nepůjde ovšem jen o její rozšiřování, ale i o kvalitu, tak například mnohé současné dálnice nejsou projektovány pro provoz těžkých nákladních vozidel. Vzhledem k okolnostem bude většina výstavby silnic a dálnic koncentrována na východní Evropu, a to zejména na silniční tahy spojující východní a západní část Starého kontinentu. Tato zlepšení budou mít zásadní význam při rozšiřování potenciálních distribučních míst logistických operátorů napříč celou střední a východní Evropou.

Železnice: priorita ekonomická i ekologická

Navzdory silné důvěře v silniční dopravu, jako nejvíce flexibilního a nákladově efektivního způsobu dopravy, panující v průběhu uplynulého století, se přeprava zboží v Evropě bude kvůli vyšší nákladové a emisní efektivitě železnice oproti silniční dopravě přesouvat právě ve prospěch železničního transportu. Železnice, jak konstatuje citovaná studie Colliers, je nákladově výhodná na dlouhé vzdálenosti a je také velmi vhodná pro intermodální přepravu – nabízí nejlepší kontejnerový soulad mezi dopravou a zázemím.

Železniční tratě se také lehce elektrifikují, a proto hrají klíčovou roli při plnění cílů Evropské unie týkajících se redukce emisí uhlíku. Už nyní je ale jasné, že splnění tohoto cíle či záměru nebude jednoduché. Distribuce zboží po železnici totiž nemůže být omezena pouze na jednu oblast či region, protože nejlépe funguje na středních a dlouhých vzdálenostech. Její rozvoj proto bude vyžadovat značné investiční náklady, a to v širším geografickém měřítku. Je tu také nebezpečí, že prostředky, vyčleněné na investice do železnice, budou nakonec použity na vysokorychlostní osobní přepravu a nikoli na nákladní dopravu.

Foto: archiv redakce

1.PointPark Lozorno