29. 6. 2017

Nájmy komerčních realit rostou

Přes 350 000 čtverečných metrů nových kancelářských ploch má do konce roku 2018 přibýt na území Prahy. Tato nová nabídka kancelářských prostor by však neměla způsobit snižování nájemného, právě naopak. Podle analýzy poradenské společnosti BNP Paribas Real Estate dokonce výše nájemného roste napříč všemi segmenty komerčních realit díky silné poptávce nájemců a pozitivním ekonomickým výhledům. Komerční segmenty realitního trhu tak kopírují dynamický vývoj cena na trhu rezidenčním.

Stejná situace jako u kanceláří panuje také v segmentu špičkových retailových a logistických nemovitostí. „Nabízí se analogie k bytům, jejichž ceny v některých částech Prahy rostou meziročně dvouciferným tempem. U komerčních budov predikujeme růst nad inflačním očekáváním 2 – 5%,“ vysvětluje Lenka Šindelářová ze společnosti BNP Paribas Real Estate. Její slova potvrzuje i Stewart Thomson z téže společnosti: „Silná poptávka investorů vede ke stlačování výnosových měr a růstu cen komerčních nemovitostí. Zvyšující se ceny realit by tak měl vyvážit výhled rostoucích příjmů z nájemného a poskytnout tak investorům lepší návratnost investice,“ potvrzuje.

Obsazeno!

Nájemné u prémiových kanceláří v Praze od roku 2014 zůstalo stabilní na úrovni 18,50-19,50 eur/ m² / měsíc. Rozpohybovaly ho až posílená poptávka po pronájmech a nedostatek nových projektů – proto do konce loňského roku pražské nájemné  vzrostlo na 19 – 20 eur/ m2 / měsíc. A u vybraných „trofejních“ nemovitostí v centru města nájemné už nyní dosahuje k 21 – 23 eur / m2. Nájemné tak ve většině zavedených i těch rozvíjejících se lokalit zaznamenalo nárůst o minimálně 0,5 eura za posledních šest měsíců. Na okrajích Prahy je platný interval 13 – 14,50 eur, ovšem i zde je patrný tlak na mírný růst.

U retailových prostor na hlavních nákupních třídách došlo v posledních pět letech ke zvýšení nájemného dokonce o 20 %. Aktuální hladina nájemného nyní přesahuje 200 eur/ m2 / měsíc. I v tomto případě analýzy společnosti BNP Paribas předpovídají další zvyšování nájemného, zejména s ohledem na dlouhodobý nedostatek odpovídajících prostor. Už delší dobu jsou hlavní obchodní tepny české metropole doslova „vyprodány“, zájemci musejí buď čekat, nebo se spokojit s lokalitami v okolí high-street.

Mírně rostoucí tendenci vykazují podle odborníků z BNP Paribas Real Estate i nájmy u průmyslových a skladových nemovitostí. Důvodem je souběh hned několika faktorů: silná poptávka, nedostatek dostupných pozemků v určitých lokalitách a rostoucí stavební náklady.

SF/pb