20. 11. 2018

197 000 nemovitostí nemá vlastníka

U 196 932 nemovitostí, z toho 190 855 pozemků a 6 077 staveb, je nejasný vlastník. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ke konci září určil ve 23 587 případech vlastníka u nemovitostí, u kterých byl dříve nejasný. Ke konci loňského roku úřad určil vlastníka ve 20 640 případech. Majetek, který do konce roku 2023 nebude mít konkrétního vlastníka, připadne státu.

Ve většině případů nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky jde o pozemky vedené v katastru nemovitostí jako orná půda, lesní pozemky a trvalý travní porost. „ÚZSVM občanům pomáhá dohledat rodinný majetek, o kterém často ani netuší. Zároveň se touto činností čistí katastr nemovitostí od nesprávně zapsaných údajů, což je výhodné i pro stát. Krom toho tyto nemovitosti často brzdí rozvoj obcí při výstavbě infrastruktury,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

ČTK