28. 1. 2011

Architekt Bohuslav Fuchs ve Vídni

Ve Vídni probíhá výstava Bohuslava Fuchse, architekta české avantgardy. Autora slavných funkcionalistických staveb představuje výstavní centrum Ringturm ve Vídni do 18. března 2011. Vídeňská výstava chce významného architekta a urbanistu opět dostat do centra pozornosti. Na výstavě jsou k vidění snímky nejznámějších staveb, originální plány a modely vybraných budov. Bohuslav Fuchs (1885–1972) vystudoval v Praze Akademii výtvarných umění. Byl žákem Jana Kotěry. V roce 1923 se usadil se v Brně. K nejznámějším relizacím Bohuslava Fuchse patří Zemanova kavárna, kterou Fuchs v roce 1925 navrhl na zakázku kavárníka Josefa Zemana. Další význámnou stavbou je brněnský hotel Avion z let 1927–1928. K dalším dílům patří Moravská banka a mnoho dalších realizací v celé střední Evropě.

Další informace naleznete zde.

Fotografie: Masarykova studentská kolej, Brno, 1931 © Muzeum města Brna