5. 12. 2018

Atraktivní hypoteční zástavní listy?

Sněmovna včera opět schválila vládní předlohu, která má hlavně zatraktivnit hypoteční zástavní listy jako instrument pro investory a odstranit nedostatky dosavadní právní úpravy. Poslancům tuto novelu zákona o dluhopisech vrátil Senát s pozměňovacím návrhem, který napravoval legislativně technickou chybu v textu zákona. Poslanci na senátní návrh přistoupili a předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Hypoteční zástavní listy jsou instrumentem, který hypoteční banky využívají na financování hypoték. Jeho dosavadní právní úprava je podle ministerstva financí zastaralá a neodráží nejnovější trendy. Novela mimo jiné upravuje režim hypotečních zástavních listů, nově krytých dluhopisů, a jejich správu v případě úpadku toho, kdo cenné papíry vydal. Ministerstvo navrhlo hypoteční zástavní listy vyjmout z případného insolvenčního řízení. Novela současně reaguje na aktuální situaci na finančním trhu i tím, že do zákona vkládá úpravu dluhopisů se zápornými výnosy, kdy investoři fakticky platí za to, že někomu půjčili peníze. Označují se zpravidla jako „zero bondy“. Jen český stát vydal od ledna do července 2016 podle důvodové zprávy státní dluhopisy se záporným výnosem v objemu 60 mld. Kč. Zákon bude nově výslovně odrážet situaci, že výnos dluhopisu může být i negativní. Emisní kurz dluhopisu proto bude moci být vyšší než jeho jmenovitá hodnota.

Novela zákona o dluhopisech nepřebírá nová evropská pravidla, jde o národní úpravu.

ČTK