14. 3. 2012

BEFFA podpoří energeticky výjimečné stavby

Dne 14. března startuje první ročník Building Efficiency Awards (BEFFA), mezinárodní soutěže moderních stavebních projektů s výjimečnou energetickou, konstrukční a architektonickou hodnotou. Odborným garantem soutěže BEFFA je Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. Stavebně unikátní projekty můžete přihlásit do krajských kol soutěže do 30. června 2012.

„Hlavním smyslem soutěže je především snaha zviditelnit současné unikátní architektonické projekty a více je tak přiblížit širší veřejnosti. Energetickými kritérii hodnocení se snažíme poukázat na jejich důležitost pro současnou i budoucí architekturu. Jedním z dílčích cílů soutěže je tak i podpora cílů evropské směrnice 20–20–20 o energetické náročnosti budov,“ říká předseda poroty a zástupce odborného garanta soutěže Jiří Hirš.

Do Building Efficiency Awards 2012 je možné přihlásit stavby zrealizované na území České republiky a Slovenska v době od 1. ledna 2010 do 30. června 2012. Další informace o soutěži naleznete na webových stránkách www.beffa.eu.