30. 6. 2017

Centrum Chodov má BREEAM Excellent

Na podzim letošního roku proběhne dlouho očekávané slavnostní otevření rozšířené části Centra Chodov. Již v průběhu stavebních prací tento projekt obdržel prestižní ocenění za trvalou udržitelnost ve fázi designu, a to prostřednictvím  certifikátu BREEAM s klasifikací Excellent. Vlastník centra, společnost Unibail-Rodamco, tak dostál svého dlouhodobého závazku, jímž je co nejekologičtější přístup ke svým nemovitostem. Unikátnost tohoto výsledku tkví především v tom, že se jedná o první nákupní centrum v České republice, které bylo v této fázi hodnoceno tak pozitivně.

V celkovém součtu získalo Centrum Chodov více než 75 % možných bodů, což se žádnému jinému obchodnímu centru v České republice doposud nepodařilo. Nejvyššího počtu bodů projekt dosáhl v rámci kritéria řízení procesů, když byl oceněn 96 body ze 100 možných. Velmi pozitivně byla hodnocena také práce s vodou a oblast ekologie a využití pozemku. Celkové skóre se tak řadí mezi ta vůbec nejvyšší, která kdy byla v České republice certifikací BREEAM udělena napříč všemi typy staveb, ať už se jednalo o kancelářské prostory, nákupní či logistická centra nebo bytové jednotky. Ziskem certifikátu navázala skupina Unibail-Rodamco na obdobné ocenění, jež obdržela po rekonstrukci Centra Černý Most, které taktéž vlastní. Další certifikace BREEAM čeká Centrum Chodov za rok po kompletním dokončení výstavby.

SF/pb