23. 1. 2019

České firmy na netu

Téměř všechny české firmy bez ohledu na svou velikost či převažující ekonomickou činnost mají přístup k internetu a většina má i své webové stránky. V lednu 2018 nebyly on-line jen dva podniky ze sta a vlastní stránky nemělo 17 % podniků s deseti a více zaměstnanci.

Webové stránky slouží firmám k prezentaci či budování jejich dobrého jména. Firemní weby nabízejí zákazníkům ale také celou řadu sofistikovanějších funkcionalit jako např. možnost on-line objednávky či rezervace, sledování stavu vyřizování zakázky či přizpůsobení nabízeného zboží či služeb na míru. „Potěšující je, že v nabídce některých pokročilých webových funkcí jsou české podniky vysoce nad evropským průměrem. Například u poskytování možnosti on-line objednávek či rezervací na webu jsou firmy v ČR za rok 2018 v rámci EU na šestém místě,“ uvádí předseda ČSÚ Marek Rojíček. Naopak za unijními poměry pokulháváme v kvalitě připojení – vysokorychlostní internet (přenos nad 100Mb/s) má u nás jen 13 % podniků, průměr EU je 18 % a třeba v Dánsku či Švédsku je takových podniků kolem 45 %. Podobné je to také v oblasti využívání sociálních sítí – vlastní profil na nich má u nás 34 % firem, zatímco v Unii je to v průměru 45 % a v některých zemích se tento ukazatel blíží 70 %.

Zjevně se u nás prosazuje i digitalizace. V podnikatelském sektoru se projevuje také například využíváním služeb placeného cloud computingu, tedy nakupováním služeb, programů či úložného prostoru, které jsou  dostupné z libovolného místa prostřednictvím internetu. „Využívání placených cloudových služeb podniky rok od roku narůstá. Nejnovější data potvrzují, že je využívá již více než čtvrtina firem v ČR a téměř polovina velkých,“ vysvětluje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

SF/pb