16. 5. 2012

Chytré středoevropské metropole?

Co spojuje pět hlavních měst střední Evropy – Vídeň, Prahu, Bratislavu, Budapešť, a Lublaň? Jak jsou navzájem tyto metropole provázány? Jakým způsobem spolupracují a jak si konkurují? Na tyto otázky hledal odpověď projekt POLYCE programu ESPON Evropské Unie, do kterého se zapojily středoevropská města, univerzity a výzkumné instituty. Závěrečná konference Metropolitan Development in Central Europe, na které se bude mluvit především o budoucnosti středoevropské metropolitní sítě, proběhne na půdě Vídeňské technické univerzity 1. června 2012.

Cílem dvouleté práce bylo vytvořit co nejaktuálnější obraz vývoje středoevropských metropolí jako celku, jejich různých přístupů k městskému rozvoji. Zájem o tuto tématiku a o možnosti, které tento výzkum do budoucna otevírá, přivedl ke společné diskusi politiky, vědce, investory i experty. Za Českou Republiku je partnerem Fakulta Architektury ČVUT a Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity v Praze. Do Vídně přijede Milan Turba, vedoucí Odboru strategické koncepce Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Z přírodovědecké fakulty přijede doc. Luděk Sýkora.

Konferenci zahájí člen městského parlamentu Rüdiger Maresch, následně si Michaela Gensheimerová (zástupkyně ESPONu, Lucembursko) položí otázku, jak mohou města a regiony profitovat z programu ESPON. Představy, cíle a výsledky projektu POLYCE budou prezentovat zástupci univerzit Rudolf Giffinger (Vídeňská technická univerzita), Luděk Sýkora (Karlova univerzita v Praze) a Nataša Pichler-Milanovicová (Lublaňská univerzita).

Zástupci jednotlivých měst Kurt Mittringer (oddělení městského plánování Vídeň), Milan Turba (Praha), Eva Balážová (Bratislava), Ivan Stanič (Lublaň), Žaklina Gligorijević (Oddělení městského plánování Bělehrad), představí doporučení pro budoucnost „smart“ středoevropských metropolí. Po jejich příspěvcích bude následovat otevřená diskuse.

Perspektivy regionu nastíní na závěr celé konference Kurt Mittringer (Vídeň), Žaklina Gligorijević (Bělehrad), Rudolf Giffinger (vedoucí projektu POLYCE, Vídeňská technická univerzita) a Michaela Gensheimerová (zástupkyně ESPONu).

Další informace: http://polyce.eu/

Místo konání: Vienna University of Technology Kuppelsaal Karlsplatz 13 1040 Vídeň

Přihlášky info@polyce.eu – do 25. května 2012

Zdroj: polyce.eu

Copyright: Ilustrativní fotografie – Gudrun Krieger