11. 12. 2017

Čím větší firma, tím horší platební morálka

V České republice existují významné rozdíly v platební morálce firem v závislosti na jejich velikosti. Nejlepší platební chování podle analýzy společnosti Bisnode vykazují mikro firmy – faktury v termínu splatnosti uhradí téměř 46 % subjektů, zatímco včas zaplatí jen 36 % velkých společností.

„Placením faktur mírně po splatnosti si velké firmy prostřednictvím své ekonomické síly vylepšují cash-flow na úkor menších firem. Ty tak těmto velkým firmám prakticky prostřednictvím pozdějších úhrad a delších termínů splatnosti poskytují provozní financování. Zatímco mikro a malé firmy působí zpravidla regionálně, a jsou tak často k včasné splatnosti nuceni z důvodu blízkých vztahů se svými dodavateli, velké firmy se skrývají za anonymitu komunikace velké korporace bez osobních vztahů. Z analýzy je dále patrné, že naopak problémové platby od třiceti dnů po splatnosti se již týkají ve stejném poměru všech firem napříč celou ekonomikou a na velikosti firem již závislé nejsou,“ komentuje platební morálku českých firem analytička Bisnode Petra Štěpánová.

 Platební morálka českých firem

(v % podle velikosti, údaj za rok 2016)

  mikro malé střední velké
včas 45,50% 43,20% 38,60% 36,30%
do 30 dnů 48,20% 50,10% 55,70% 57,00%
30 – 60 dnů 4,40% 4,60% 4,00% 4,20%
60 – 90 dnů 1,20% 1,30% 1,00% 1,60%
90 – 120 dnů 0,40% 0,50% 0,40% 0,60%
přes 120 dnů 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

 Poznámka: mikro <= 5 zaměstnanců, malé >5 a <= 50 zaměstnanců, střední >50 a <= 260 zaměstnanců, velké >260 zaměstnanců

Zdroj: Bisnode

 SF/pb