15. 5. 2018

CPI BYTY: rekordní hospodářské výsledky

Společnost CPI BYTY, druhý největší provozovatel dlouhodobého nájemního bydlení v ČR, dosáhl v roce 2017 výnosů z pronájmu nemovitostí ve výši 521 mil. Kč. Provozní zisk dosáhl 2,89 mld. Kč při pozitivním vlivu přecenění hodnoty nemovitostí o 2,7 mld. Kč. Rekordní čísla vykazuje také obsazenost portfolia nebo nižší hodnota pohledávek.

Společnost CPI BYTY vlastní přes 12 300 bytů a nebytových prostor ve třinácti městech České republiky, které technicky a administrativně spravuje pomocí šesti lokálních poboček.

„V roce 2017 jsme na pronájmech bytových a nebytových prostor vybrali 521 milionů korun, tedy o 17 milionů korun více než v roce předchozím. Důvodem je především zvýšení předpisu nájemného o inflační procento, které máme stanoveno ve smlouvách, dále vyšší obsazenost našich bytů. V loňském roce se také podařilo snížit pohledávky za nájemné a služby,“ uvedl ředitel společnosti CPI BYTY Petr Mácha.

SF/pb