6. 10. 2017

ČVUT připravuje konferenci „ŽELEZNICE – SPECIFIKA, VÝZVY A LIMITY OCHRANY A NOVÉHO VYUŽITÍ ŽELEZNIČNÍHO DĚDICTVÍ“

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT pořádá již 3. ročník konference doktorského studijního programu Architektura a stavitelství a jeho hostů. Letošní ročník se koná pod názvem „Železnice – specifika, výzvy a limity ochrany a nového využití železničního dědictví“. Akce se uskuteční dne 20. října 2017 v pražském Studio ALTA.

Konference si klade za cíl nejen shrnout zkušenosti se výzkumem oboru železniční dopravy z pohledu historie a poukázat na problematiku výběru a hodnocení železničního dědictví jako součásti památkové péče, ale i nastínit různorodé cesty nového využití.Program konference uvedou Axel Föhl, významný německý odborník v oblasti industriálního dědictví, a profesor Franziska Bollerey z Fakulty architektury TU Delft. Program je rozdělen do pěti částí, které zachytí problematiku památkové péče, urbanistické souvislosti železničního provozu a v neposlední řadě se přednášející budou věnovat modernizaci nádražních budov včetně jejich konverze.

(Další informace a registrační formulář najdete na http://konferenceas2017.webnode.cz/)

SF/pb