22. 3. 2017

D. Kunovský, Central Group: Jsme připraveni platit do rozvojového fondu podle jasných pravidel

Developeři by měli přispívat městu do rozvojového fondu podle jednotného klíče. Příspěvek by se přitom měl odvíjet od hrubých podlažních ploch stavby a samozřejmě také podle povahy a funkce projektu. Městské části, které by z fondu čerpaly prostředky například na zkapacitnění technické infrastruktury nebo budování občanské vybavenosti, by naproti tomu ale nesměly účelově bránit projektům například znemožněním průchodu přes své pozemky nebo zamezením vedení inženýrských sítí tak, jak se to v hojné míře děje nyní.

„Společnosti Central Group není lhostejné, jak její stavební záměry ovlivní okolí. Je nám jasné, že výstavba bytů s sebou přináší nejen nové obyvatele, kteří městskou část omladí a budou zde platit daně, ale i potřebu budovat novou technickou a občanskou vybavenost. Proto často uzavíráme s vedením městských částí dohody o příspěvcích na budování komunikací, školek, hřišť nebo parků,“ říká šéf Central Group Dušan Kunovský. „Chybí zde však předvídatelná a pro všechny dlouhodobě platná pravidla, se kterými můžeme jako investor počítat ve svých nákladových kalkulacích,“ dodal.

Ve věci transparentního jednotného řešení příspěvku investorů do společného fondu by se Praha přitom mohla poučit v zahraničí. Podobnou cestou se pokusilo vydat Slovensko, ale dospělo jen na půl cesty, když zavedlo jednotný příspěvek do fondu, ale zároveň neřeklo B v podobě závazku na straně městské části a města.

SF/pb