31. 3. 2016

D49 jako pilot nové EIA

Dálnice D49 by měla být podle zlínského hejtmana Mišáka pilotním projektem realizace nového posudku dopadu stavby na životní prostředí (EIA), což zkrátí dobu stavby. Silnice má vést z Kroměřížska na Valašsko a napojit se na slovenskou dálniční síť k Púchovu. Stavba měla být zahájena letos, ale kvůli tomu, že Evropská unie neuznává staré posudky dopadu na životní prostředí, nabere zpoždění.Některé stavby kvůli zpracování nového posudku posunou i o dva až tři roky, ale EIA u D49 by díky prioritě měla být zpracovávána zhruba za půl roku. Na tom, že D49 bude pilotním projektem nového procesu EIA, se dohodla na společném jednání vláda a Asociace krajů ČR.

Stavby ohrožené zpožděním mají posouzení vlivu na životní prostředí podle starého zákona z roku 1992, tedy z období před vstupem Česka do EU. Nový zákon splňující podmínky evropské legislativy začal platit loni.

Problémy s posudky dopadů na životní prostředí má v Česku 98 dopravních staveb za zhruba 130 mld. Kč.