17. 9. 2018

Delší lhůtu pro mimořádné vydržení realit?

Lhůta pro takzvané mimořádné vydržení majetku, jak je zakotvil nový občanský zákoník, by se mohla u nemovitostí prodloužit o pět let. V novele kodexu to navrhl pirátský poslanec Lukáš Černohorský. Cílem návrhu je podle něho zabránit mimořádnému vydržení pochybně privatizovaného a převáděného státního majetku.

Institut mimořádného vydržení se dostal do nového občanského zákoníku kvůli ochraně „faktických stavů, jejichž základ je sice pochybný nebo sporný, ale kde tvrzené nebo domnělé vlastnictví trvá značně dlouhou dobu“. Jde například o případy, kdy někdo získal převodem pozemek o chybně stanovené větší výměře, než je skutečná výměra, nebo pozemek chybně označený parcelním číslem. Nabyvatel v takových případech drží v dobré víře něco jiného, než co vlastní. Mimořádné vydržení majetku může nastat podle zákona po době, která činí dvojnásobek lhůty pro běžné vydržení. U nemovitostí jde u mimořádného vydržení o 20 let. Držitel v takových případech nemusí prokázat právní důvod, ale nesmí se mu prokázat nepoctivý úmysl.

V přechodném ustanovení nový občanský zákoník zakotvil, že mimořádné vydržení nemovitosti je možné uplatnit nejdříve 1. ledna příštího roku. Černohorský navrhl, aby to bylo o pět let později. „Návrh má za cíl zabránit mimořádnému vydržení státního majetku, který byl v minulosti pochybným způsobem privatizován a převáděn a příslušné orgány dosud neobjasnily podstatné právní aspekty těchto majetkových převodů,“ napsal v důvodové zprávě. Novelu nejprve posoudí vláda, rozhodnou o ní zákonodárci. Aby splnila zamýšlený účel, musela by být schválena ještě letos. Přitom není příliš pravděpodobné, že by ji zákonodárci mohli přijmout včas.

ČTK