11. 8. 2019

Firmy hledají nové prostory

Řada malých a středních firem v Česku zvažuje změnu prostor pro své podnikání. Mezi hlavní důvody pro stěhování podle průzkumu ČSOB patří zejména potřeba větších prostor a snížení nákladů.

Nové kancelářské prostory podle průzkumu potřebuje zhruba 28 % z malých a středních firem, které plánují změnu místa podnikání. Dalších 27 % podnikatelů se chystá rozšiřovat sklady a 18 % potřebuje mít jinou výrobní halu. Jedna firma z deseti uvažuje o nových garážích a parkovacích prostorách. Zbytek potřeboval jiné firemní prostory, například prodejny a výdejny.

Klíčovým důvodem pro stěhování je dynamický rozvoj českého trhu. Téměř polovina z těch, kteří zvažují stěhování, proto potřebuje větší prostory, současné jsou už pro ně nedostačující. Přes 13 % podnikatelů hledá nové prostory kvůli nutným úsporám, ať už v případě stěhování do menších prostor nebo do jiného regionu, kde jsou náklady na nájem či pracovní sílu nižší. Přibližně pětina dotázaných připustila, že by potřebovala větší prostory, ovšem kvůli vysokým nákladům na stěhování si to nemůže dovolit.

Takřka polovina podnikatelů z těch, které přesídlení řeší, uvedla, že si na nové prostory šetří a chce vše zvládnou vlastními zdroji. Třetina plánuje náklady na stěhování pokrýt kombinací vlastních zdrojů a půjčky. Na úvěr se plánuje spolehnout 11 % dotázaných podnikatelů.

 ČTK