18. 12. 2014

GJF: Jak zachránit a oživit industriální klenoty?

Od výroby hořčice k běžeckému pásu, od tiskárny k luxusním bytům, od slévárny k současnému divadlu – i takové jsou příklady realizovaných proměn industriálních objektů. Více než čtyřicet úspěšných konverzí za uplynulých deset let představuje aktuální výstava v pražské Galerii Jaroslava Fragnera s názvem Architektura konverzí 2005 – 2015. Expozice je veřejnosti otevřena od středy 17. prosince až do 1. února 2015. Výstava je součástí projektu Industriální topografie a naváže na ni stejnojmenná výpravná publikace, mapující úspěšné proměny průmyslových budov. „Setkáváme se až s protichůdnými přístupy k novému využití průmyslového dědictví, provází je i rozdílná míra stavebních zásahů, odrážejí odlišné architektonické koncepty,“ komentuje výstavu Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze. Objektů spojených s průmyslovou minulostí a dosud nevyužitých a ohrožených jsou v České republice doslova tisíce – ať už jde o opuštěné sklady, textilní závody, elektrárny, tovární haly či pivovary. Avšak pouze u zlomku z nich se zatím daří jejich záchrana s následnou proměnou a nalezením nového využití.