2. 8. 2017

IPR Praha byl oceněn za práci s geografickými daty

Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) získal ocenění Special Achievement in GIS 2017 (SAG 2017). Cenu uděluje společnost ESRI, největší světový dodavatel softwaru pro práci s prostorovými daty. IPR uspěl v konkurenci 300 000 dalších uživatelů, ocenění získal za inovativní aplikaci technologií, sbírání dat, vizualizaci prostorových informací a průkopnickou práci s GIS (geografický informační systém) na poli městského plánování, a to v rámci tvorby digitální podoby Mwetropolitního plánu. „Ocenění udělujeme organizacím, které používají technologie prostorových analýz, aby změnily svět k lepšímu,“ říká Jack Dangermond, zakladatel a ředitel ESRI

Zástupci IPR Praha převzali cenu na konferenci ESRI v kalifornském San Diegu. Cena je každoročně udělována několika desítkám projektů z různých zemí. Kromě zmínění ceny zaznamenal IPR Praha ještě jeden významný úspěch na poli práce s geografickými daty:příklady datových projektů institutu se objevily v letošní (každoročně vydávané) publikaci ESRI Map Book, vyzdvihující zajímavé mapy a projekty z celého světa.

(Více informací na www.geoportalpraha.cz, Metropolitní plán najdete na  plan.iprpraha.cz )

SF/pb