4. 3. 2011

Jan Gehl vystoupí na konferenci Public Spaces – Living Places v Praze

Světoznámý architekt Jan Gehl přijede v polovině března do České republiky a jako hlavní host se zúčastní mezinárodní konference Public Spaces – Living Places, jejímž tématem jsou zajímavá řešení veřejných prostor. Jan Gehl totiž patří ke světoznámým architektům ne kvůli návrhům budov, ale prostorům mezi nimi, které se snaží navrátit lidem. Konference se koná 16. března a pořádá ji Nadace Partnerství ve spolupráci s dánským velvyslanectvím v Praze a Vysokou školou architektury ARCHIP.

Veřejné prostory v minulých desetiletích vznikaly často jako zbytkové plochy, určené především pro automobilovou dopravu. Jan Gehl na základě dlouholetých průzkumů v Dánsku a v mnoha dalších místech po celém světě vytváří atraktivní prostory přátelské v první řadě pro pobyt lidí venku, vhodné pro pěší i cyklistickou dopravu. „Toto téma se ukazuje jako velice aktuální i pro české prostředí, Jan Gehl tak může pomoci oživit veřejné prostory i v České republice,“ dodává Magdalena Maceková z Nadace Partnerství.

Na konferenci zahájí Jan Gehl dopolední sekci, která bude zaměřena na koncepční řešení veřejných prostor, strategické dokumenty a příklady realizací v českých městech. Odpolední bloky se soustředí na jednotlivé typy veřejných prostor – dětská hřiště, šetrná doprava, inovativní formy zeleně a tržiště místních produktů. Výběr témat odráží aktuální problémy a možnosti jejich řešení jako jsou např. udržitelné přístupy v dopravě, nízkonákladová údržba zeleně a přírodě blízké řešení, nutnost certifikace hracích prvků nebo význam farmářských tržišť, která se stávají velmi populární v mnoha českých městech.

Konference je pořádána díky evropskému projektu UrbanSpaces (financovaného z Operačního programu nadnárodní spolupráce). Další informace o konferenci: www.publicspa­ces.cz.