7. 11. 2012

JESSICA namísto PANELu

Řídící orgán Integrovaného operačního programu (IOP) schválil poskytnutí finančních prostředků Státnímu fondu rozvoje bydlení (SFRB) ve startovním objemu 600 mil. Kč na revolvingové podpory rekonstrukcí a modernizací bytových domů na území měst s Integrovanými plány rozvoje měst (IPRM). Pilotní prověření této inovované podpory bude určeno všem vlastníkům bytového fondu na těchto územích. Primárně pro obnovu bytových domů v deprivovaných zónách, aby se tak zabránilo vzniku či rozšiřování ghett. „Finanční nástroj JESSICA bude alternativou původního programu Panel, avšak místo slevy k bankovnímu úroku bude poskytovat nízkoúročené úvěry na rekonstrukce a modernizace bytových domů přímo SFRB“, uvádí ředitel SFRB Jiří Koliba. Hlavními přínosy takto nastaveného programu je výhodnost úvěru s úročením od 2 % p.a., navíc fixovaných po celou dobu splácení, již lze nastavit až na dobu 30 let. Z celkového počtu 4,7 milionů bytů v České republice je stále ještě potřeba rekonstruovat či modernizovat přes 1,5 milionu bytů s investiční potřebou 11 miliard korun ročně. Podpora bydlení formou investičních pobídek má podle SFRB důležitý multiplikační efekt v poměru 1:5, tedy 1 miliarda investovaná do bydlení, aktivuje 5 miliard soukromých investic, představuje 1 000 pracovních míst, což má pozitivní fiskální dopad pro veřejné rozpočty v podobě daní, odvodů a dalších poplatků.