26. 1. 2017

K novele stavebního zákona je 340 pozměňovacích návrhů

K novele stavebního zákona se ve sněmovních výborech sešlo kolem 340 pozměňovacích návrhů. Novela má za cíl hlavně zjednodušit a zrychlit povolování staveb, souvisí s chystanou novelou zákona o EIA, posuzování vlivu záměru na životní prostředí. Kritici ale upozorňují, že obě právní úpravy mohou proces EIA oslabit. Podle Zelených přichystala vláda několik restriktivních opatření, například zrušení veřejného slyšení nebo nezveřejňování odborných posudků v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí. Obávají se, že například u jaderných zařízení povolovaných podle atomového zákona lidé nebudou moci do těchto řízení jakkoliv vstupovat.

V podaných návrzích lze podle ministryně Karly Šlechtové spatřovat snahu měnit ty zákony, které stavebníkům ukládají povinnosti získat samostatné povolení, různé výjimky nebo závazná stanoviska. Některé návrhy považuje ministryně za pozitivní. Jde například o možnost stavebního úřadu povolit změnu územního rozhodnutí nejen v případě, že se změnila územně plánovací dokumentace, ale i v případě, že se změnily jiné podklady pro vydání původního územního rozhodnutí.

S řadou jiných pozměňovacích návrhů ale ministryně nesouhlasí, týká se to například posunutí termínu konce platnosti starých územních plánů z 31. prosince 2020 na konec roku 2031. Nesouhlasí ani s návrhem na přísnější povolování náboženských staveb některých církví a náboženských společností.

ČTK