4. 2. 2016

Kompromis o EIA 64 dopravních staveb?

Zástupci ministerstev životního prostředí, dopravy, místního rozvoje a dalších dotčených resortů Evropské komisi předložili návrh na vyřešení sporu ohledně platnosti posudků dopadu 64 významných dopravních staveb na životní prostředí (tzv. proces EIA), pro které EU požaduje kompletně nové posouzení vlivů na životní prostředí – přitom stavby mají tento posudek ještě podle starého zákona z roku 1992, tedy z období před vstupem Česka do EU. Nový zákon splňující podmínky evropské legislativy začal platit teprve vloni. Pokud by se měl být u každé ze staveb celý proces EIA opakovat, dá se předpokládat zpoždění v rozmezí od jednoho do tří let, uvedlo dříve ministerstvo dopravy.

Návrh předpokládá, že se znovu ověří stanoviska zpracovatelů posudku, samotná dokumentace by se ale nově dělat neměla. Původní dokumentace by se ale měla zveřejnit a mohli by se k ní pak dotčené subjekty vyjádřit během územního nebo stavebního řízení.