12. 9. 2011

Město – veřejný prostor – developer

Často komplikovanému vztahu mezi kvalitou veřejného prostoru, jeho „zadavateli“, tedy městy, a těmi, kteří ho realizují, tedy architekty a developery, bude věnován III. ročník konference Křižovatky architektury, který proběhne ve čtvrtek 15. září v pražské Národní technické knihovně.

Program problematiku veřejného prostoru pokrývá v celé šíři. V úvodní části konference bude pozornost věnována především úspěšným příkladům – v té vystoupí mj. architekti J. Šafer a O. Hájek nebo J. Wertig z ateliéru A69. Víceméně současně se o zkušenosti z oblasti tvorby veřejného prostoru s účastníky podělí starostové Černošic a Litomyšle. Pak přijde čas i na obecnější polohu tvorby veřejného prostoru, zejména aspekty majetkoprávní, správní (územní plánování) a v neposlední řadě i na dnes nanejvýš aktuální relaci veřejný prostor – udržitelný rozvoj. Závěrečná část konference bude věnována velkým developerským projektům – na jedné straně se účastnici seznámí s rolí veřejného prostoru v nových pražských „miničtvrtích“ BB Centrum a Prague River Garden, na druhé pak s peripetiemi hledání rovnováhy mezi zájmy soukromého investora a občanské veřejnosti při přípravách projektu revitalizace nákladového nádraží Žižkov.

Bližší informace o konferenci najdete na www.krizovatky­architektury.cz.