21. 11. 2014

MMR zřídí instituci pro pomoc s dotacemi

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá ustavení Akademie veřejných investic. Bude to zvláštní instituce, působící v rámci MMR, jejímž hlavním úkolem bude pomáhat žadatelům o podporu z operačních programů EU jak s výběrem toho nejvhodnějšího pro jejich projekt, tak se zpracováním žádosti i následnou administrací získané dotace. Zaměstnanci Akademie budou odborníci z ministerstva i lidé z praxe. Jak zaznělo na nedávném diskusním setkání Stavebního fóra, Akademie současně bude mít vlastní webové stránky, kde budou publikovány jak aktuality související s operačními programy, vzorová podání atd. Vedle toho bude nová instituce pořádat konference, nejrůznější školení atd. Provoz Akademie veřejných investic by měl být zahájen v polovině roku 2015.