5. 9. 2011

Nové ve starém: Současná architektura a historické město

Galerie Jaroslava Fragnera připravila ve spolupráci s Národním památkovým ústavem putovní výstavu navazující na téma NPÚ (říjen 2010 – březen 2011) Nové ve starém: Současná architektura a historické město. Cílem této aktivity NPÚ bylo seznámit veřejnost s tímto tématem památkové péče, iniciovat dialog se současnými architekty a vytvořit i některé praktické záležitosti, jako např. interaktivní mapu na webových stránkách (http://www.npu­.cz/novostavby/), kde se v průběhu půl roku shromáždily informace o zajímavých rekonstrukcích, adaptacích či novostavbách v historickém prostředí na území České republiky vytvořených v letech 1990 – 2011.

Výstava „Nové ve starém“ představuje unikátní projekt, který nahlíží současnou architekturu očima památkářů. Přináší obsáhlý výběr zajímavých realizací, v němž kromě velmi dobře známých příkladů z Prahy, Brna či Litomyšle návštěvníci objeví kvalitní architekturu a úspěšné revitalizace historických náměstí a vůbec veřejných prostranství i v dalších městech. Kromě pozitivních příkladů jsou na výstavě zastoupeny také případy, kdy se dialog architektů, památkářů a klientů nepovedl a novostavba historické prostředí spíše poškodila. Tyto stavby představují početně jednu čtvrtinu a měly by upozornit na nebezpečí postupného znehodnocování charakteru místa a kulturního dědictví.

Jednotlivé diskutované realizace jsou rozdělené čtyř do základních kategorií, které návštěvníkům umožní porovnávat jejich výsledek: Nové ve starém – novostavby, které úspěšně doplnily nebo dokonce obohatily historické prostředí. Nevratné ztráty – stavby, které místo nebo město nevratně poškodily. Za oponou* –  zásahy, které nejsou na první pohled vidět, ale zásadně mění historické stavby (razantní komerční přestavby za zachovanými fasádami, podzemní garáže…). **Živé město – příklady zdařilých adaptací veřejných prostor (úpravy náměstí a ulic, městský mobiliář – tj. vše, co může obohatit historické město, které jinak vnímáme jako nedotknutelné).

K výstavě bude uspořádána 27. října 2011 konference. Bližší informace včas sdělí GJF i NPÚ.

Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1, 8.9. – 2.10.2011