18. 10. 2017

Objem projektových zakázek roste

Od ledna do srpna roku 2017 bylo konkrétním dodavatelům zadáno celkem 494 zakázek na projektovou přípravu v hodnotě 3,4 mld. Kč, což meziročně představuje bezmála dvojnásobný nárůst objemu a desetinový nárůst počtu.

Opačná je situace ve vypisování nových investic, kde obě sledovaná kritéria vykazují významný pokles. Tento stav je však ovlivněn vysokou srovnávací základnou rekordního roku 2016. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci srpna 2017.

Od ledna do srpna roku 2017 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 224 soutěží na projektové práce v souhrnné hodnotě 2,1 mld. Kč. Oproti srovnatelnému období loňského roku jde o třetinový (31,1 %) pokles počtu vypsaných výběrových řízení a třípětinový (59,1 %) pokles objemu ohlášených investic. Při srovnání je však třeba brát v úvahu, že tento stav ovlivnily velké zakázky z ledna 2016 a celkově vysoká srovnávací základna minulého roku, především v prvním čtvrtletí.

SF/pb