12. 4. 2019

OD Kotva opět prohlášen za kulturní památku

Ministerstvo kultury znovu prohlásilo pražský obchodní dům Kotva za kulturní památku. Odbor památkové péče ministerstva kultury dospěl ke stejnému závěru jako v předešlém rozhodnutí, tedy, že Kotva splňuje kritéria pro prohlášení za kulturní památku. Rozhodnutí nabude právní moci, pokud proti němu nikdo nepodá rozklad, což je přibližně do měsíce od vydání rozhodnutí.

Ministerstvo se mimo jiné aktuálně zabývá případnou památkovou ochranou Nové scény Národního divadla či budovy urologické kliniky v Praze na Karlově, tedy také staveb z druhé poloviny 20. století. Naopak ale odmítl zahájit řízení o prohlášení další stavby z poválečné doby, bývalého sídla Mezinárodního svazu studentstva v Pařížské ulici – podnět vyhodnotil jako nedůvodný.

ČTK