21. 3. 2017

PASSERINVEST GROUP nabízí další dluhopisy

Developerská a investiční společnost PASSERINVEST GROUP uvádí na trh dluhopisy v předpokládaném objemu 1,5 mld. Kč se splatností v březnu 2023. Úrokový výnos dluhopisů je 5,25% p.a. a bude vyplácený čtvrtletně zpětně. Vedoucími spolumanažery emise jsou J&T BANKA a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Dluhopisy budou vydány jako samostatná emise v podobě zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů a předpokládá se jejich přijetí k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha. Dluhopisy budou vydány prostřednictvím 100% dceřiné společnosti PASSERINVEST FINANCE. Společnost tak navazuje na úspěšný úpis své emise korporátních dluhopisů v roce 2014 v objemu 550 mil. Kč. I tentokrát skupina plánuje použít výtěžek emise primárně k nákupu investičních nemovitostí.

„Jsme přesvědčeni, že možnost takto investovat do kvalitních nemovitostí v unikátní lokalitě BB Centra bude pro investory opět atraktivní,“ uvedl k nové emisi Radim Passer, předseda představenstva společnosti PASSERINVEST GROUP.

SF/pb