18. 8. 2014

Platební morálka se lepší, ve stavebnictví je ale stále špatná

Třetina faktur v Česku je zaplacena včas, 58 % do 30 dnů po splatnosti, 4 % do 60 dnů a 5 % ještě později. Průměrné zpoždění plateb v rámci tuzemské ekonomiky je 11 dnů po splatnosti. Přitom nejhorší platební morálka panuje v dopravě a stavebnictví – firmy průměrně faktury platí 20 resp. 16 dnů po splatnosti.

Z dlouhodobějšího pohledu se platební morálka firem zlepšila a ustálila. To jsou závěry analýzy platební morálky českých firem, kterou zveřejnila poradenská společnost Bisnode. Ta měsíčně sleduje vývoj plateb na vzorku 10 milionů faktur a 250 tisících podnikatelských subjektů. „Platební morálka firem v Česku se v posledních letech zlepšuje. Roste podíl faktur zaplacených včas a současně klesá průměrné zpoždění plateb vyjádřené ve dnech po splatnosti v rámci celé ČR. Zlepšení platební morálky podnikatelských subjektů je odrazem oživování tuzemské ekonomiky,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.