21. 8. 2019

Platforma Airbnb odvedla na daních 35 mil. Kč

Finanční správa letos do poloviny července zkontrolovala 6 921 subjektů, které poskytují ubytování přes elektronickou platformu Airbnb. Na základě kontrol získala na dani z přidané hodnoty, dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob 35,1 mil. Kč. Finanční správa v rámci své analytické činnosti získává informace o příjmech poplatníků, kteří podnikají skrze elektronické platformy. Má tak k dispozici data, na základě kterých je schopna ověřit, jestli si daňový subjekt splnil nebo nesplnil daňovou povinnost s porovnáním k daňovému přiznání. V případě, že se mezi těmito příjmy a částkami uvedenými v daňových přiznáních objevují rozdíly, pak tyto poplatníky obvykle oslovuje písemnou výzvou k podání řádného nebo dodatečného přiznání.

„Finanční správa se elektronickými platformami zabývá již delší dobu. Nejdříve jsme šli cestou prevence a vypracovali jsme metodiku, ve které je dopodrobna rozepsáno, jaké daňové povinnosti musí pronajímatelé těchto platforem plnit. Dále jsme daňové subjekty upozornili, aby si své povinnosti splnili dříve, než od finančních úřadů případně dostanou výzvy k doplacení daní. Řada subjektů na naši prevenci zareagovala a daňové povinnosti si splnila,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Služba Airbnb funguje v ČR od roku 2009. Předloni se v Česku přes Airbnb ubytovalo 1,02 milionu hostů, což byl meziroční nárůst o polovinu. Poskytovatelé ubytování přes Airbnb z takto získaných prostředků mají povinnost odvést daň.

ČTK