6. 8. 2017

Praha: bytová politika městských částí se různí

Bytová politika městských částí Prahy se liší v určování výše nájemného či v privatizačních záměrech. Například v Praze 2 je určeno k prodeji 813 bytů z 3 423, které má ve správě. I při prodeji všech těchto bytů zůstane městské části, která má 49 000 obyvatel, v průměru na obyvatele nejvíce bytů. Jeden městský byt zde bude vycházet na 19 lidí. Odlišná je situace v Praze 5 s 83 000 obyvateli. Při uskutečnění plánovaného prodeje 510 z 1 048 bytů v majetku městské části, vychází jeden městský byt na každého 154. obyvatele. Prodej také plánuje radnice Prahy 3, kde je určeno usnesením rady k prodeji 1309 z 2492 městských bytů. Praha 1 určila k prodeji 600 bytů z 1 240.

Při pronájmu bytů se městské části zaměřují na podporované bydlení. Radnice Prahy 4 má stanovenou výši nájemného v sociálních bytech 55 Kč za metr čtvereční za měsíc, v domech s pečovatelskou službou na 60 Kč a ve startovacích bytech se nájemné za metr čtvereční a měsíc pohybuje v rozmezí 50 – 80 Kč. Praha 4 přitom nabízí zvýhodněné nájemné učitelům, policistům a strážníkům. S cílem udržet pedagogy na školách městské části funguje také v Praze 8 program, kterým se radnice snaží učitelům poskytnout dostupné bydlení. Přednost mají různé potřebné profese i v Praze 7 nebo v Praze 3.

Celkem mají radnice městských částí ve správě asi 26 000 bytů. Magistrát spravuje dalších 9 000, z nichž je asi 2 500 určeno k privatizaci. Nejvíce magistrátních bytů je na Černém Mostě, dále ve Stodůlkách a Řepích. Vedení města zvažuje výstavbu, která by rozšířila bytový fond města. Plánuje se například stavba bytového domu na Černém Mostě.

Počty bytů, které jsou spravovány městskou částí, a bytů určených k privatizaci.

ČTK