14. 2. 2018

Praha chce vykoupit pozemky přírodní památky Baba

Praha plánuje vykoupit pozemky v oblasti chráněné přírodní památky Baba a jejím ochranném pásmu. Za dva pozemky v Dejvicích o celkové rozloze 5,6 hektaru město zaplatí 35,85 mil. Kč. Vyplývá to z materiálu, který dnes schválili radní hlavního města. Odkup pozemků ještě musí potvrdit zastupitelstvo. Pozemky nejsou určené k zastavění, pouze na malé části by bylo možné postavit zahradní restauraci, hvězdárnu nebo rozhlednu. Získáním pozemků vznikne souvislý pás ve vlastnictví města, což může do budoucna usnadnit městu rozhodování o nakládání s těmito pozemky.

Pozemky jsou na jihovýchodním svahu pod ulicí Nad Paťankou. Leží na území přírodního parku Šárka – Lysolaje a jsou součástí zeleného pásu lemujícího kolonii Baba. Přibližně polovinu plochy na severní straně tvoří část evropsky významné lokality Natura 2000 – Kaňon Vltavy u Sedlce.

ČTK