13. 6. 2019

Praha: efektivnější koordinace dopravních omezení

Pražský magistrát zřídí funkci komunikačního koordinátora, který bude mít na starosti koordinaci uzavírek a jejich prezentaci veřejnosti. Zároveň město nechá vytvořit software, který bude sdružovat všechny informace o infrastruktuře a chystaných opravách. Aktualizován byl také magistrátní informační portál  „opravujeme.to“. Právě za špatnou koordinaci uzavírek a oprav bylo město v minulosti často kritizováno.

V současné době koordinuje město uzavírky tak, že se sejdou zástupci magistrátu s náměstkem A. Scheinherrem a dotčenými organizacemi a procházejí jednu položku po druhé. „V 21. století je toto neudržitelné,“ řekl Scheinherr.

TSK proto dostala za úkol připravit online systém, který zahrne informace od všech institucí, v jakém stavu se nachází jejich infrastruktura. Jakmile některá z nich začne plánovat opravy svých sítí, systém automaticky podá informaci, zda se v nejbližší době ve stejné lokalitě nechystá jiná.

SF/pb