4. 3. 2011

Praha má Geoportál

Hlavní město Praha je první samosprávou v České republice, která vytvořila aplikaci Geoportál – rozcestník pro tématické on-line mapy, informace o digitálních mapových datech a jejich poskytování, vše v podobě dynamických, interaktivních map. Portál je určen jak pro odbornou veřejnost, tak pro občany a studenty. Mezi nejvyužívanější aplikace patří cenová mapa stavebních pozemků, cyklomapa, turistická mapa, Praha zelená, atlas životního prostředí a územní plán. Zřízení Geoportálu je snahou o větší využití GIS v Praze. Systém GIS je dnes v Praze součástí mnoha základních systémů pro podporu rozhodování, agend, evidencí, registrů a dalších činností. Jedná se zejména o registr adres, správu majetku, evidenci památek, územní a stavební řízení, údržbu komunikací, správu zeleně, správu sítí technické infrastruktury, územní plánování, dopravní plánování, projektování staveb, obchod s nemovitostmi či vodní hospodářství. Více informací na stránkách www.geoportal­praha.cz nebo www.geoportal­.praha.eu.