14. 5. 2019

Praha: obecních bytů ubývá

V Praze je nyní 31 180 obecních bytů, z toho 23 423 bytů spravují městské části a zbylá čtvrtina, tedy 7 757 bytů, je ve správě magistrátu. Na jeden obecní byt tak v Praze připadá 42 obyvatel a obecní byty tvoří přibližně 5 % z celkového objemu bytového fondu. K letošnímu 31. březnu bylo volných téměř 2 000 obecních bytů, z toho 700 jich vlastní magistrát. Ze dvou tisícovek volných obecních bytů jich bylo možné nabídnout nájemníkům 265, protože převážná část není způsobilá k bydlení. Do oprav bytů je proto nutné vložit několik set milionů korun.

V minulém volebním období bylo v Praze prodáno 6 670 obecních bytů a obecní bytový fond se tak ztenčil o 21 %. Aktuálně je rozhodnuto o prodeji dalších 3 609 obecních bytů. Přitom bylo v letech 2015 až 2018 postaveno 217 nových obecních bytů a v loňském roce jich bylo rozestavěno 32.

ČTK