26. 4. 2019

Praha: volných kanceláří ubývá

V Praze bylo během prvního čtvrtletí roku 2019 podle údaju sdružení Prague Research Forum dokončeno celkem 28 100 m2 kancelářských prostor, čímž celkový objem moderních kanceláří v metropoli vzrostl na 3,51 mil. m2. Nově dokončené prostory zahrnují dva nové projekty: Rustonku R3  v Praze 8 s 12 900 m2 kancelářských prostor a budovu Churchill I v Praze 2 s 15 200 m2.

V průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku začala rekonstrukce jednoho kancelářského projektu, BB Centra B v Praze 4 (14 200 m2). V současné době je tak ve výstavbě zhruba 337 200 m2 kanceláří, z nichž je 172 500 m2 plánováno k dokončení ještě v tomto roce. Zbývající projekty pak mají být dokončeny v letech 2020 a 2021.

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv – tzv. renegociací – a podnájmů) dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2019 objemu 95 200 m2, což představuje mezičtvrtletní pokles o 41 % a meziroční nárůst o 16 %. Podíl renegociací na celkové poptávce dosáhl 25,9 %, zatímco celková velikost nově pronajatých prostor, předpronájmů a expanzí představovala 74,1% z celkové poptávky. Podíl neobsazených kancelářských prostor na celkové kancelářské ploše v prvním čtvrtletí poklesl na 4,3 %.

Klesající míra neobsazenosti nadále vytváří tlak na mírný růst nájmů. Nejvyšší dosahované nájemné za první čtvrtletí se pohybovalo v rozmezí 22,00 až 22,50 eur za m2 na měsíc v centru města, 15,00–16,50 eur ve vnitřních a 13,50–15,00 eur  ve vnějších částech města.

SF/pb