20. 8. 2018

Praha: změny pravidel územního plánu?

Pražský magistrát změní v některých částech územní plán. Odlišně se bude rozhodovat mimo jiné o dodatečné změně výšky plánované budovy, stavbě podzemních parkovišť nebo poměru zeleně a zastavěné plochy na pozemku. Rozhodl o tom magistrátní výbor pro územní rozvoj, změnu ovšem musí ještě v září schválit zastupitelé.

V praxi to může znamenat například to, že pokud by investor chtěl dodatečně navýšit počet pater domu o jedno podlaží, nemusel by již žádat město o změnu územního plánu. Stačil by mu souhlas stavebního úřadu. Bude muset ale splnit řadu podmínek.

Další novinkou bude, že pokud budou mít tzv. inženýrské sítě v cestě park, bude je možné bez změny územního plánu zahloubit a povrch vrátit do původního stavu. Tuto změnu vyvolal fakt, že ve městě existují území, kam nebylo možné bez změny územního plánu kabely dovést. Naopak plán zakáže umístit pod parky podzemní garáže, dosud to bylo pod některými z nich možné.

Plán také nyní rozhoduje o tom, jak má být budova využita, avšak bez ohledu na to, zda má stát na hlavní třídě, nebo ve slepé ulici. To napříště nebude platit. Nově tak úředníci při rozhodování nepoužijí jako podklad územní plán, ale podívají se do tzv. územně analytických podkladů. V nich je popsán charakter okolí a oni rozhodnou, zda je vhodné, aby v domě bylo například více obchodů, nebo bytů. Změněn bude také požadovaný poměr zeleně a zastavěné plochy: dosud byl 75 % ku 25 %. Nově to bude půl na půl. Důvodem bylo podle zástupců Institutu plánování a rozvoje (IPR), že se poměry po schválení stavby manipulovalo. Zároveň původně požadovaný poměr nejsou schopni dodržet investoři v případě staveb v blokové zástavbě. Naopak oproti stávajícímu stavu se nic nemění v případě malých vodních toků. Aktualizován bude rovněž seznam toho, co jsou veřejně prospěšné stavby.

ČTK