3. 8. 2016

PSP by podle ČKA měly být celostátní

Stavební předpisy by se podle České komory architektů (ČKA) měly upravit i v celostátním měřítku tak, aby odpovídaly moderním trendům a požadavkům na rozvoj sídel – tak jako Pražské stavební předpisy, které začala platit 1. Srpna. Ponechat předpis ve stávající podobě je podle profesní organizace českých architektů dlouhodobě neudržitelné. „Jsme velice rádi, že platí. Období, kdy v poměrně krátkém časovém úseku platilo několik stavebních předpisů a nebyla jistota pro stavebníky a investory, v jakém rámci budou žádat o stavební povolení, byla nešťastná,“ řekl předseda ČKA Ivan Plicka. Právě v období, kdy specifické předpisy pro hlavní město neplatily a bylo třeba se řídit těmi celostátními, se podle Plicky ukázaly jejich nedostatky. Často jejich uplatňování, zejména v historických centrech, podle něj může vést spíše k narušování městského či obecního prostředí než respektování charakteru sídel. Vláda v současnosti projednává novelu stavebního zákona, která možná zruší výsadu Prahy tvořit vlastní předpisy. Praha má své stavební předpisy jako jediné město v zemi. Podle komory je důležité, aby v zákoně toto právo Prahy zůstalo, protože je specifická svou velikostí, historií i počtem obyvatel.