17. 10. 2011

REM > Autumn 2011: Vítejte v nových časech!

„Web je mrtev, vítejte na sociálních sítích!“ – takto na REM > Autumn 2011 definoval budoucnost marketingové komunikace Jan Svěrák, který se v nakladatelství Economia stará o nová média. Už 10. konference realitních odborníků ale byla prognostická i v mnoha dalších ohledech. Specifickou makroekonomickou prognózou ostatně i začala. Ve svém úvodním slovu analytik Aleš Michl z Raiffeisenbank upozornil na aktuální hospodářský vzestup Číny, který je ovšem podle něj jen návratem do minulosti. Ve středověku totiž zásadní podíl na tvorbě světového HDP měly právě Čína a spolu s ní Indie, zatímco příspěvek Evropy byl zanedbatelný.

Co se přímo realitní sféry týká, konference jasně naznačila, že se zjevně bude muset přizpůsobovat krizí a dobou změněným podmínkám. Tak například vystoupení náměstka ministra pro místní rozvoj Miroslava Kalouse auditoriu jasně prezentovalo postoj současné vládní garnitury k vlastnickému bydlení (a potažmo také rezidenčnímu developmentu). Jeho dosavadní podpora podle něj byla pro stát a jeho pokladnu příliš náročná, jenom součtem hodnoty příspěvků na stavební spoření a „nedovýběru“ daní z titulu odpočtu úroků z hypoték se dochází k číslu v řádu desítek miliard korun ročně. To je jeden z důvodů, proč napříště hodlá vláda podporovat především nájemní bydlení, a to se zvláštním zřetelem k potřebám a možnostem sociálně slabších a seniorů, tedy těch skupin obyvatelstva, pro které je vlastní byt či dům nedostupný. Nikoli překvapivě tyto záměry nevzbudily u přítomných developerů a dalších odborníků pozitivní ohlas, mj. se poukazovalo na možnost zbrždění modernizace celkově zastaralého bytového fondu či „národní“ specifika v podobě velmi omezené mobility obyvatelstva. Na druhou stranu Pavel Kühn z České spořitelny deklaroval nejen ochotu ČS, ale i fungující know-how financování stavby nájemních bytů na podnikatelské, resp. developerské bázi.

Radikální korekce státní bytové politiky ale není jediné novum (kromě ekonomických dopadů recese), s níž se realitní trh musí vyrovnat. Zásadní novinky ho čekají mj. v oblasti legislativní, kde je na spadnutí především schválení nového občanského zákoníku. Ten bude díky své věcné i obsahové šíři (návrh nového OZ má zhruba tři tisícovky paragrafů) představovat svého druhu právní revoluci v mnoha oblastech realitní sféry, a to podle M. Hinka ze Salans revoluci pozitivní i přes jisté nedostatky. Na konferenci byly zároveň nastíněny směry připravované novelizace stavebního zákona – ty by měly vést k dalšímu zjednodušení schvalovacích procesů, zpřesnit postavení autorizovaného inspektora, když současně náměstek M. Kalous predikoval „zamyšlení“ nad stavebními normami a jejich možná přílišnou striktností. Panel věnovaný obchodním nemovitostem se rovněž zabýval nejbližší budoucností – v té nás kromě preference „zelených“ budov možná čeká i poměrně velká změna v oblasti financování, kde se napříště bude mnohem více než dosud angažovat sektor pojišťovnictví.

Konference samozřejmě nemohla postihnout všechny posuny, ke kterým v ekonomické a realitní oblasti dochází, nicméně její početné auditorium (a zájem o konferenční prezentace – najdete je na webu konference) jasně dokazovalo, že program letošní konference REM > Autumn alespoň částečně odpovídal na otazníky, které „nové časy“ přinášejí.

Generální partner: Česká spořitelna, a.s.

Hlavní partneři: Salans Europe LLP, organizační složka, MS architekti s.r.o.

Partneři: AAABYTY.CZ, a.s., bnt – pravda & partner, s.r.o., ČSOB, a.s., Deloitte Czech Republic, Havel, Holásek & Partners s.r.o., KLC Kryštof