10. 10. 2017

REM > Autumn 2017: brownfields, Metropolitní plán, nájmy a hot desking

Tradiční konference Real Estate Market > Autumn 2017 s podtitulem „Vize – plány – projekty vs. realita“ se tenkrát bude konat na netradičním místě. Namísto obvyklých konferenčních prostor Stavební fórum jako organizátor tentokrát zvolilo nedávno otevřené Centrum architektury a městského plánování (CAMP) v budově IPR. Účastníci akce se tak budou moci seznámit s místem, kde by se napříště měla koncentrovat diskuse o výstavbě v Praze a jejích urbanistických a dalších souvislostech.

Program REM > Autumn 2017 je jako vždy rozdělen do čtyř panelů, přičemž dva budou věnovány obecnější problematice výstavby, druhé dva se zaměří na některé jednotlivé segmenty realitního trhu.

Panel první se zaměří na revitalizaci tzv. brownfields, zejména nevyužitých nádražních ploch, a jejich ekologických aspektů. Jeho hlavním protagonistou bude L. Anderle ze Sekyra Group, jemuž bude sekundovat například P. Sovička ze společnosti Panattoni. Diskusi bude řídit P. Pravda z AK bnt attorneys-at-law.

Panel třetí se – pod názvem „Praha: paralyzovaná výstavba?“ – bude zabývat výstavbou v hlavním městě a v souvislosti s tím především problematikou povolovacích procesů a územně-plánovací dokumentace pro Prahu. K jeho účastníkům budou mj. patřit T. Kadeřábek z Asociace developerů a J. Hainc z IPR, moderovat bude M. Mládek z AK INVICTA.

Nejvděčnějším segmentem komerčních nemovitostí jsou nepochybně kanceláře, jimž bude také věnován druhý panel konference.  Moderátorka L. Šindelářová z BNP Paribas Real Estate bude s účastníky tohoto panelu – například s P. Paličkou z Penta Investment a L. Kostrounovou z ČSOB – diskutovat o architektonických i technologických trendech, jež se dnes ve výstavbě administrativních objektů prosazují.

Vysoce aktuální bude i část konference věnovaná rezidenčnímu developmentu. Tentokrát se „bytový“ panel zaměří na nájemní bydlení. Co s tímto segmentem bytového trhu udělají krátkodobé pronájmy a zda-li lze čekat oživení zájmu o pronájem bytů se pokusí zmapovat J. Pácal ze společnosti CEH spolu s M. Souralem z Trigemy, T. Kašparem, který vede projekt Luka Living, architektem M. Šourkem z ateliéru MSA a O. Dufkem z firmy Flatio.

Konference REM > Autumn 2017se koná ve čtvrtek 19. října od 9,30 hod.

Hlavními partnery konference jsou společnosti  bnt attorneys-at-law s.r.o. a MS architekti s.r.o.

Brand partnerem je  LEXXUS a.s.

Partnery konference jsou BNP Paribas Real Estate APM CR s.r.o.,Crestyl real estate s.r.o., ČSOB a.s., HB Reavis Group CZ, s.r.o., INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o., Luka Residential s.r.o., Sekyra Group a.s., Svoboda & Williams s.r.o., Trigema a.s., Unique development s.r.o.

(Podrobné informace a přihláškový formulář najdete na http://www.stavebni-forum.cz/cs/diskusnisetkani/real-estate-market-autumn-2017/ )

SF/pb