10. 5. 2012

reSITE – 1. ročník mezinárodního festivalu o vytváření kvalitních městských prostor

Festival reSITE je pražský mezinárodní projekt, který má za cíl představit různorodost pohledů na tvorbu měst ve snaze učinit tato města lepšími pro život. Jádrem festivalového programu je dvoudenní mezinárodní konference, doplněná desítkou dalších podpůrných akcí, jakými jsou filmová představení, tvůrčí dílny, městské hry, projížďky na kolech a veřejné diskuse. Hlavním organizátorem festivalu reSITE je americký urbanista a krajinný architekt Martin Barry, držitel Fullbrightova stipendia, působící na FA ČVUT v Praze. Spoluorganizátory jsou Nadace Partnerství a mezinárodní vysoká škola architektury Architectural Institute in Prague (ARCHIP). Na projektu se spolupodílejí i další iniciativy a organizace: Auto*Mat, Centrum pro středoevropskou architekturu (CCEA), Aerofilms, Street for Art, a Nová scéna Národního divadla.

Festival proběhne od 21. do 27. května 2012 v Praze. Jádrem programu je mezinárodní konference, která se bude konat od 24. do 25. května ve Veletržním paláci. Další akce pro veřejnost budou probíhat od 25. do 27. května ve zvláštním dočasném pavilonu na piazzettě Nové scény Národního divadla. Podrobný program bude k dispozici na oficiálních stránkách festivalu www.resite.cz. „Věříme, že reSITE má všechny předpoklady k tomu, stát se jednou z nejvýznamnějších pražských událostí nejen roku 2012,“ říká David Gainer, kulturní atašé velvyslanectví Spojených států Amerických.